FF rigo Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.