LF MVZ Veřejné zdravotnictví
Název anglicky: Public Health
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: LF N-VZDRAV Veřejné zdravotnictví

Úvodní informace / Pokyny

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu. Jako volitelné může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky příslušného předmětu pouze ve zkouškovém období. K úspěšnému zápisu do dalšího semestru je nutno alespoň 20 ECTS ze semestru předchozího.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MZDN0211sPráce s vědeckými databázemi - seminář A. Pokornáz 0/1/0 15.2 2Z
LF:MZDP0231sDiplomový seminář I A. Pokornáz 0/1/0 15.2 2P
LF:MZDP0322sDiplomový seminář II A. Pokornáz 0/1/0 15.3 3P
LF:MZDP0433sDiplomový seminář III A. Pokornáz 0/1/0 15.5 4P
LF:MZEB0131pEvidence Based Healthcare and principles of creating Systematic Review I - přednáška A. Pokornáz 1/0/0 15.2 1Z
LF:MZEB0131sEvidence Based Healthcare a principy tvorby Systematic Review I - seminář A. Pokornáz 0/2/0 30.3 1Z
LF:MZEB0232sEvidence Based Healthcare a principy tvorby Systematic Review II - seminář A. Pokornáz 0/1/0 15.2 2Z
LF:MZEB0333sEvidence Based Healthcare a principy tvorby Systematic Review III - seminář A. Pokornázk 0/1/0 15.4 3Z
23 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MZAP0211sŘízení ambulantní péče - seminář A. Pokornáz 0/1/0 15.2 2P
LF:MZBS0111sBiostatistika - seminář J. Jarkovskýz 0/1/0 15.2 1P
LF:MZCP0311sŘízení domácí a chronické péče (následné a dlouhodobé péče) - seminář J. Nováz 0/1/0 15.2 3P
LF:MZDE0211sDemografie - seminář M. Klugarz 0/2/0 30.2 2P
LF:MZEF011sEkonomie a financování - seminář I. Malýz 0/2/0 30.3 1Z
LF:MZET0211sEtika zdravotní péče - seminář J. Kuřek 0/1/0 15.2 2Z
LF:MZEZ0221sEkonomika zdravotnictví a poskytovatelů zdravotních služeb I - seminář I. Malýz 0/1/0 15.2 2Z
LF:MZEZ0322sEkonomika zdravotnictví a poskytovatelů zdravotních služeb II - seminář I. Malýz 0/1/0 15.2 3Z
LF:MZHE0121sHygiena a epidemiologie I - seminář Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 30.3 1Z
LF:MZHE0222sHygiena a epidemiologie II - seminář Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 30.3 2Z
LF:MZHT0411sHodnocení zdravotnických technologií - seminář R. Demlovázk 0/2/0 30.4 4Z
LF:MZKP0411sKlinické doporučené postupy a řízení kvality - seminář A. Pokornáz 0/2/0 30.3 4Z
LF:MZKS0311sKlasifikační systémy a kódování ve zdravotnictví - seminář O. Májekzk 2/0/0 30.4 3P
LF:MZMN0121pManagement, marketing, leadership a strategické řízení ve zdravotnictví I - přednáška I. Malýz 1/0/0 15.2 1P
LF:MZMN0121sManagement, marketing, leadership a strategické řízení ve zdravotnictví I - seminář I. Malýz 0/2/0 30.3 1P
LF:MZMN0222pManagement, marketing, leadership a strategické řízení ve zdravotnictví - přednáška I. Malýzk 1/0/0 15.3 2P
LF:MZMN0222sManagement, marketing, leadership a strategické řízení ve zdravotnictví - seminář I. Malýz 0/2/0 30.2 2P
LF:MZMV0221sMetodologie vědy a výzkumu I - seminář M. Klugarz 0/1/0 15.2 2P
LF:MZMV0322sMetodologie vědy a výzkumu II - seminář M. Klugarz 0/1/0 15.2 3P
LF:MZOP0121pOchrana a podpora zdraví I - přednáška Z. Derflerová Brázdováz 1/0/0 15.2 1P
LF:MZOP0121sOchrana a podpora zdraví I - seminář Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 15.2 1P
LF:MZOP0222pOchrana a podpora zdraví II - přednáška Z. Derflerová Brázdovázk 1/0/0 15.2 2P
LF:MZOP0222sOchrana a podpora zdraví II - seminář Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 15.2 2P
LF:MZPL0311sPlánování, organizace a hodnocení klinických studií - seminář T. Pavlíkz 0/1/0 15.2 3P
LF:MZPT0321pPrincipy tvorby klinických doporučených postupů I - přednáška A. Pokornáz 1/0/0 15.2 3Z
LF:MZPT0321sPrincipy tvorby klinických doporučených postupů I - seminář A. Pokornáz 0/1/0 15.2 3Z
LF:MZPT0422sPrincipy tvorby klinických doporučených postupů II - seminář A. Pokornázk 0/1/0 15.3 4Z
LF:MZPY0111sPsychologie a zdravotnická psychologie - seminář M. Světlákz 0/1/0 15.2 1P
LF:MZPZ0321pPrávo ve zdravotnictví a profesní legislativa I - přednáška M. Koščíkz 1/0/0 15.2 3P
LF:MZPZ0321sPrávo ve zdravotnictví a profesní legislativa I - seminář M. Koščíkz 0/1/0 15.2 3P
LF:MZPZ0422sPrávo ve zdravotnictví a profesní legislativa II - seminář M. Koščíkzk 0/1/0 15.3 4P
LF:MZSC0221sSociologie a sociální psychologie I - seminář L. Slepičkováz 0/1/0 15.2 2P
LF:MZSC0322sSociologie a sociální psychologie II - seminář L. Slepičkováz 0/1/0 15.2 3P
LF:MZSI0411sZásady sociální interakce/komunikace - seminář M. Světlákz 0/2/0 30.3 4P
LF:MZSP0211sSystémy péče o zdraví a zdravotnické instituce - seminář M. Klugarz 0/1/0 15.2 2P
LF:MZSZ0411sSociologie zdraví, nemoci a zdravotnictví - seminář L. Slepičkováz 0/1/0 15.2 4P
LF:MZUP0311sŘízení ústavní péče - seminář J. Nováz 0/1/0 15.2 3P
LF:MZVZ0111pIntroduction to Public Health - lecture A. Pokornázk 1/0/0 15.3 1P
LF:MZVZ0111sIntroduction to Public Health - seminar A. Pokornáz 0/2/0 30.3 1P
LF:MZZI0111pZdravotnická informatika, statistika a e-health - přednáška L. Dušekz 1/0/0 15.2 1P
LF:MZZI0111sZdravotnická informatika, statistika a e-health - seminář L. Dušekz 0/1/0 15.2 1P
97 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLGH021Global health M. Koščíkz 0/0.8/0 total 12.3 --
3 kredity