MZVZ0111s Introduction to Public Health - seminar

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lucia Hasonová (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Abanoub Riad, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz – Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz – Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost – Lékařská fakulta
Předpoklady
Prerequisites according to the MU study and examination regulations.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Public health (VZ) is based on the assumption that healthcare and health is not only an essential individual interest and need but also a significant public priority, public well being and universal human value. The aim of the course is continue from lectures and to acquaint students with the fact that the health care system is a complex system whose proper function is necessary knowledge of management, economics, law and legislation, information on many other areas. Students learn to use both the results of social medicine and other related disciplines (hygiene, epidemiology, preventive medicine, health education and health promotion, sociology, psychology, philosophy, history, etc.), as well as methods and knowledge of management, law , legislation, medical informatics, health economics and social psychology.
Výstupy z učení
By the end of this course student should be able to:
- describe the term Public Health, describe theoretical framework and practice of Public Health;
- identify managerial and policy issues and techniques for decision-making in health care;
- demonstrate knowledge and understanding of a diverse range of global and national health policies, including current and emerging trends and also of disciplines relevant to the study of health policy, planning and financing (epidemiology, health economic and other social sciences);
Osnova
 • PUBLIC HEALTH:
 • 1. Information on the course Public Health. Introduction to public health as a subject for teaching, research and healthcare practice area.
 • 2. Methods and research capabilities in the field of public health.
 • 3. Ethical issues in public health and their possible solutions.
 • 4. Causes of increasing health care spending.
 • 5. Transformation of health.
 • 6. Transit demography, epidemiological transformation and health needs.
 • 7. Information base for the description and evaluation of public health.
 • 8. Medical informatics and its application.
 • 9. Health economics. The concept, theoretical background, main areas of interest (subjects), health economics
 • 10. The market and health care.
 • 11. Types of health systems in the world, their strengths and weaknesses. International comparisons, strengths and weaknesses.
 • 12. Healthcare management, its development, benefits and pitfalls. Economic tools for managing healthcare systems.
 • 13. Benefits and risks of economic analysis, waste in health care.
 • 14. Medical insurance (public health insurance, private health insurance).
 • 15. Healthcare financing (sources of finance, structure of cash expenditure on health care reimbursement forms).
 • 16. Effectiveness and efficiency, explanation of terms, their measurement and evaluation.
 • 17. Accessibility of health care services.
 • 18. The quality of health care, definitions, characteristics, possibilities for evaluation.
 • 19. Evaluation of health care services (importance and evaluation methods, used indicators and their interpretation).
 • 20. Medical needs (the needs, requirements and consumption of services).
 • 21. Management theory and management of medical facilities.
 • 22. Prevention and its obstacles (motivation to prevent, categorization prevention, prevention of barriers).
 • 23. Primary care and self-care.
 • 24. Medical education; role, importance and types of health literacy.
 • 25. Educational program (preparation, implementation, evaluation).
 • 26. Forms of decentralization.
 • 27. Privatization of health care facilities.
Literatura
  povinná literatura
 • Essentials of management and leadership in public health. Edited by Robert E. Burke - Leonard H. Friedman. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, 2011, xix, 174. ISBN 9780763742911. info
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0. info
 • Anthropology and public health : bridging differences in culture and society. Edited by Robert A. Hahn - Marcia Claire Inhorn. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2009, xxi, 730. ISBN 9780195374643. info
 • Introduction to epidemiology. Edited by Donald B. Stone. [1st ed.]. Madison: Brown & Benchmark, 1996. xii, 194. ISBN 0697122891. s. 1-10, 163-190.
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 137 s. ISBN 9788087192153. info
 • KOPSA TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011, xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
 • MAAYTOVÁ, Alena. Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 164 stran. ISBN 9788073579128. info
 • DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví : ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011, 420 s. ISBN 9788072018543. info
 • Key concepts in public health. Edited by Frances Wilson - Mzwandile Mabhala. 1st ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2009. xiii, 312. ISBN 978-1-4129-4880-7
  doporučená literatura
 • BONITA, R., R. BEAGLEHOLE a Tord KJELLSTRÖM. Basic epidemiology. 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2006. xi, 213. ISBN 9241547073. s. 39-60, 99-114, 165-177.
 • FARMER, R. D. T., Ross LAWRENSON a David Louis MILLER. Lecture notes: epidemiology and public health medicine. 5th ed. Malden: Blackwell Publishing, c2004. ISBN 978-1-4051-0674-0. s. 143-177.
 • Mayo Clinic preventive medicine and public health board review. Edited by Prathibha Varkey. Oxford: Mayo Clinic Scientific Press, 2010. xv, 309. ISBN 9780199743018. s. 253-299.
 • Advances in microbiology, infectious diseases and public health. Edited by Gianfranco Donelli. [Švýcarsko]: Springer, 2016, vi, 134. ISBN 9783319279343. info
 • A public health approach to bullying prevention. Edited by Matthew G. Masiello - Diana Schroeder - Alan Giarcanella. 1 online r. ISBN 9780875532684. info
Výukové metody
Theoretical lectures supplemented by commented examples, students are encouraged to ask questions about the subject matter. E-learning for selected topics
Metody hodnocení
oral exam
Vyučovací jazyk
Angličtina

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/MZVZ0111s