MZVZ0111p Introduction to Public Health - lecture

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lucia Hasonová (přednášející)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Abanoub Riad, Ph.D. (přednášející)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz – Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz – Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost – Lékařská fakulta
Předpoklady
Prerequisites according to the MU study and examination regulations.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Public health (VZ) is based on the assumption that health, care and health is not only an essential individual interest and need but also a significant public priority, public good and universal human value. Learning outcomes of the course are to acquaint students with the fact that the health care system is a complex system whose proper function is necessary knowledge of management, economics, law and legislation, information on many other areas. Students learn that the critical common content elements of education include information on the focus, structure, function, competence and responsibility of individual components of the health care organisation system. An important area of research work in public health is also the evaluation of the availability, equity, efficiency, economy and quality of health care.
Výstupy z učení
By the end of this course, students should be able to:
- apply their knowledge and skills using a multidisciplinary approach to formulate and evaluate health policies and plans.
- demonstrate knowledge and understanding of a diverse range of global and national health policies, including current and emerging trends
Osnova
 • 1. The field of “Public Health” (“PH”) - contemporary modern conception of PH in international comparison, history of the development of PH and its integration into international structures.
 • 2. Health and illness: Terms and their historically conditioned understanding, biological, psychological and social context, ethical aspects of health.
 • 3. Health determinants, their nature and dynamics, the ongoing development and current state of health of the Czech population, international comparison and future prospects with an emphasis on health policymaking.
 • 4. Current core determinants of health of the Czech population. The ongoing development and current state of health of the Czech population, international comparison, and future prospects with an emphasis on health policymaking.
 • 5. Programs of the EU, WHO, OECD, World Bank, and other international organisations in disease prevention and health promotion, their implementation in the Czech Republic.
 • 6. A summary evaluation of the health system (performance - responsiveness, funding, stewardship; methodology; interpretation).
 • 7. The role of the state in health care.
 • 8. State administration in public health protection. Health policy (concept, focus, tools and goals of health policy). Regionalisation and decentralisation.
 • 9. Current issues in public health (e.g. inequalities, health communication, evidence-based prevention strategies, digital technologies, precision medicine, early diagnosis and biomarkers)
Literatura
  povinná literatura
 • MARKOVÁ, Marie. Determinanty zdraví. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012, 54 s. ISBN 9788070135457. info
 • KACHLÍK, Petr. Lidské zdraví, jeho determinanty a možnosti jeho ovlivňování. In BĚLÍK, M. a kol. (Eds.). Sborník abstraktů 37. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 2016. info
 • IVANOVÁ, Kateřina. Sociální lékařství. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, 136 stran. ISBN 9788024453262. info
  doporučená literatura
 • ARMSTRONG, Elizabeth G. The health care dilemma : a comparison of health care systems in three European countries and the US. Singapore: World Scientific, 2011, xix, 443. ISBN 9789814313971. info
 • ROZMARINOVÁ, Jana. Use of Cost Effectiveness Analysis in Health Care. Towards Efficiency in Health care?. Online. In Petra Dvořáková. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 206-212. ISBN 978-80-210-9257-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9257-2019. URL info
Výukové metody
Theoretical lectures supplemented by commented examples, students are encouraged to ask questions about the subject matter. E-learning for selected topics
Metody hodnocení
zápočet
Vyučovací jazyk
Angličtina

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/MZVZ0111p