PdF NOV2vk Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Studující si zapisují povinné předměty a mají nabídku volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty se nevypisují.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVk101Vybrané kapitoly z české filozofie P. Jemelkazk 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:OVk103Metody a techniky sociologického výzkumu B. Vackováz 0/0/.6 8 hodin.3 1P
PdF:OVk104Internacionalizace studia pro OV S. Lesňákz 0/0/0- --
PdF:OVk106Etika P. Jemelkaz 0/0/.5 6 hodin.3 2P
PdF:OVk109Občan a právo T. Machalovázk 0/0/.6 8 hodin.3 2P
PdF:OVk111Kulturní antropologie S. Novákz 0/0/.6 8 hodin.2 3P
PdF:OVk112Mezinárodní vztahy M. Goňcovázk 0/0/.3 4 hodiny.4 3P
PdF:OVk114Globální problémy lidstva S. Novákk 0/0/.6 8 hodin.3 4P
PdF:OVk115Seminář ke globálním problémům lidstva S. Novákz 0/0/.6 8 hodin.2 4P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVk102Didaktika OV 1 M. Goňcováz 0/0/.6 8 hodin.3 1Z
PdF:OVk105Didaktika OV 2 M. Goňcovázk 0/0/.6 8 hodin.4 2Z
PdF:OVk110Didaktika OV 3 M. Goňcovák 0/0/.6 8 hodin.3 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:OV6002Učitelská praxe 2 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:OV6003Učitelská praxe 3 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů