FSS SODE02 Soudobé dějiny
Název anglicky: Contemporary History
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SODE Soudobé dějiny

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SDEb1017Diplomový seminář I J. Holzerz 0/2/07 5P
FSS:SDEb1018Diplomový seminář II J. Holzerz 0/2/08 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SDEb1001Úvod do studia soudobých dějin T. Dvořákzk 1/1/04 1-
FSS:SDEb1002Akademické psaní J. Šedoz 1/1/02 1P
FSS:SDEb1003Československo 1945-1989 T. Dvořákzk 1/1/05 1Z
FSS:SDEb1004Evropa a USA za studené války P. Suchýzk 1/1/05 1Z
FSS:SDEb1005Dekolonizace a proměny „třetího světa“ Z. Křížzk 1/1/05 2-
FSS:SDEb1006Milníky moderních dějin J. Němeczk 1/1/05 2Z
FSS:SDEb1007Metody výzkumu soudobých dějin V. Hloušekzk 1/1/04 3Z
FSS:SDEb1008Dějiny globalizace O. Krpeczk 1/1/05 3-
FSS:SDEb1009Střední a východní Evropa po roce 1989 J. Holzerzk 1/1/05 3Z
FSS:SDEb1010Západní Evropa po roce 1989 V. Hloušekzk 1/1/05 4Z
FSS:SDEb1011Společnost, kultura a náboženství po roce 1945 D. Nečasovázk 1/1/05 4-
FSS:SDEb1014Praxe J. Holzerz 0/2/04 4-
FSS:SDEb1015Dějiny dějepisectví T. Borovskýzk 1/1/04 5-
FSS:SDEb1016Česko po roce 1989 L. Kopečekzk 1/1/06 5Z
64 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující programu Soudobé dějiny jako hlavní hlán musí vedle 64 ECTS povinných předmětů (včetně Praxe) získat 26 ECTS za povinně volitelné předměty.

Předměty vyučované v češtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SDEb1101Světový a český katolicismus po roce 1945 S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:SDEb1102Sovětský svaz, východní blok a politické procesy V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:SDEb1105Světový a český komunismus po roce 1968 S. Balíkzk 1/1/04 --
FSS:SDEb1106Film jako historický pramen pro poválečné dějiny visegrádské čtyřky J. Mervartzk 1/1/03 --
FSS:SDEb1107Česko-německé vztahy J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:SDEb1108Evropa ve válce slovem i obrazem J. Němeczk 1/1/03 --
FSS:SDEb1109Komunistická strana Československa od založení po pražské jaro V. Kaškazk 1/1/04 --
FSS:SDEb1110Socialistické město: od ideálu k realitě P. Roubalzk 1/1/04 --
31 kreditů

Předměty vyučované v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SDEb1103The Evolution of British Politics Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:SDEb1104Balkans after 1989 V. Stojarovázk 1/1/04 --
8 kreditů