FF FBDSpH Ancient History
Name in Czech: Dějiny starověku
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-DST_ Ancient History

Parts of the final state examination and its content

The bachelor's state exam is oral. Topics, knowledge of which is required, are posted on a website of the Department of Classical Studies (in Czech):
http://classics.phil.muni.cz/studium/pro-studenty.
At the bachelor's exam, knowledge of rather encyclopedic character is required. Students draw four questions from the announced sets of questions that include the introduction into Ancient History studies, the history of the ancient Near East and Egypt, the history of ancient Greece and Rome and Late Antiquity.
The bachelor's thesis defense is also a part of the exam. Students present main ideas of their thesis and answer questions included in the opponents' reviews and in following discussion.

Suggestion of theses topics and the topics of defended theses

Suggestions of topics:
The legislative activity of the emperors Maiorianus and Anthemius
Mythical nations in the works of ancient geographers and historians on China
Defended theses:
The revolt of Hermenegild in the light of contemporary sources
(https://is.muni.cz/th/110131/ff_b_b1)
Renovatio imperii - the beginning of the restoration of Byzantine hegemony over the lost provinces of the Western Roman Empire - Vandalic war
(https://is.muni.cz/th/382786/ff_b)
The research navigation of Pytheas from Massalia in the younger ancient sources
(https://is.muni.cz/th/427968/ff_b)
Spectaculum Magnum: Private and professional life of gladiators in ancient Rome
(https://is.muni.cz/th/413423/ff_b)
Selected aspects of the description of Thracians in the works of Greek writers
(https://is.muni.cz/th/428617/ff_b)
The crime of insulting the state in the Roman Republic
(https://is.muni.cz/th/437850/ff_b_a2)


Recommended progress through the study plan

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSBcA01Introduction to the Study of Ancient History J. Bednaříkovázk 2/0/03 1Z
FF:DSBcA02Proseminar in Ancient History M. Melounováz 0/2/03 1Z
FF:DSBcA03History of the Ancient Near East I J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 1P
FF:DSBcA05History of Ancient Greece I M. Habajzk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA07History of Ancient Greece II M. Habajzk 2/2/03+3 3P
FF:DSBcA09History of Ancient Rome I M. Melounovázk 2/2/03+3 4P
FF:DSBcA11History of Ancient Rome II M. Melounovázk 2/2/03+3 5P
FF:DSBcA13Intermediate Period between Antiquity and the Middle Ages J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 6P
FF:DSBcA15Interpretative Seminar I M. Habajz 0/2/04 5Z
FF:DSBcA16Interpretative Seminar II M. Melounováz 0/2/04 6Z
FF:DSBcA22History of the Ancient Near East II J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA24Topography of Ancient Greece M. Habajzk 2/0/04 1-
FF:DSBcA25Topography of Ancient Rome and Italy M. Melounovázk 0/0/04 4-
FF:DSBcA26History of Ancient Law I M. Frýdekz 2/0/02 3-
FF:DSBcA27History of Ancient Law II M. Frýdekzk 2/0/04 4-
FF:DSBcA28History of Ancient Historiography M. Melounovázk 2/0/03+1 1Z
75 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSBcDMajor (Diploma) B. A. Thesis Seminar M. Melounováz 0/0/010 6P
FF:DSBcDiplBachelor’s Thesis M. Melounováz 0/0/0 0.- 6-
10 credits

Selective courses

Pramenný jazyk

Studenti studující podle dvouoborového plánu s Dějinami starověku jako hlavním oborem (maior) mají povinnost absolvovat 4 semestry jednoho pramenného jazyka. Jazyk volí podle svého zaměření z dvojice latina - klasická řečtina.

Latina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:LJ601Latin for the Non-Latinists I J. Mikulovák 1/1/03+1 --
FF:LJ602Latin for the Non-Latinists II J. Mikulovázk 1/1/03+1 --
FF:LJ603Latin for the Non-Latinists III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latin for the Non-Latinists IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
16 credits
Klasická řečtina
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR013Classical Greek I J. Stekláz 0/2/04 1-
FF:KR014Classical Greek II J. Stekláz 0/2/04 2-
FF:KR015Classical Greek III J. Stekláz 0/2/04 3-
FF:KR016Classical Greek IV J. Steklázk 0/2/04 4-
16 credits

Písemnictví, náboženství a filozofie starověku

Studenti si vybírají předměty z bloků Písemnictví, náboženství a filozofie starověku a/nebo Širší kulturně-historicko-archeologický kontext dle vlastního zaměření v celkové hodnotě minimálně 4 kredity.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 3-
FF:KR022The Classical Greek Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:LJ401Classical Mythology: Gods I. Radovák 2/0/03 1-
FF:LJ402Classical Mythology: Heroic myths I. Radovák 2/0/03 2-
FF:MED05Overview of Classical Greek Literature I. Radovák 1/1/04 3-
FF:MED06Overview of Classical Roman Literature K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:PAPVB_01The literature of the ancient Orient E. Kazdovák 2/0/03 --
FF:RLBcB023Ancient Near Eastern Religions D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB206Roman Religion A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB238Greek Religion I. Doležalovák 1/1/04 2-
37 credits

Širší kulturně-historicko-archeologický kontext

Studenti si vybírají předměty z bloků Písemnictví, náboženství a filozofie starověku a/nebo Širší kulturně-historicko-archeologický kontext dle vlastního zaměření v celkové hodnotě minimálně 4 kredity.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:DSBcB03Auxiliary Sciences of History in the Context of Ancient History N. Jaškováz 2/0/04 --
FF:DSBcB15Ancient Roman Family T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB19Trade in Antiquity T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB20The History of "Sport" in Antiquity I - Greece J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB21The History of "Sport" in Antiquity - Rome J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB24The Formation and Development of Cities in Antiquity T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB25Roman Art M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Health, Lifestyle and Medicine in Antiquity J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB27The Unrelenting World: Labour, Violence, and Death in Ancient Roman Society T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSBcB28Science, Engineering, and Technology in the Ancient World T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSBcB31Oriental and Mystery Cults in the Ancient Mediterranean M. Šmerdak 2/0/04 --
FF:DSBcB32Late Ancient and Early Christian Culture M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB33History of the Jewish People in Antiquity T. Kvasničkovák 2/0/04 --
FF:DSBcB34The Criminal Law of Ancient Rome M. Frýdekk 1/1/04 --
FF:DSBcB35Autumn School of Roman Law M. Frýdekz 0/0/04 --
FF:DSBcB42From Cyrus to Alexander: through the History of Achaemenid Persia M. Melounovák 4/0/04 --
FF:DSBcB43 -- 0/0- --
FF:DSBcB44Alexander the Great J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:KLA_004Greek Art I V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KLA_005Greek Art II V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KR007Reading Xenophon J. Franekk 0/2/04 5-
FF:KR010Reading Ancient Greek Texts J. Steklák 0/2/04 --
FF:KR017Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean: Greece J. Franekk 1/0/03 5-
FF:KR018Women and Private Life in Ancient Greece J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ202Reading Seminar (Caesar) J. Mikulovák 0/2/03+1 --
FF:LJ208Individual Reading of Sallust J. Mikulovák 0/0/0 0.2 --
FF:LJ404Languages and Writing Systems of the Ancient Mediterranean (Italy) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:LJ407The Arabian World in Antiquity and Early Middle Ages I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408The Arabian World in Antiquity and Early Middle Ages II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ409Etique of the civilizations of Antiquity I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etique of the civilizations of Antiquity II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ453Expert lectures: Romanisation and Latinisation of the Roman Empire D. Urbanovák in blocks - Lectures held by foreign lectures.4 --
FF:MED50Intensive Study Course K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MED55Geography of the Mediterranean V. Herberk 1/1/03 --
FF:PAPVB_08Economic and social structure of the ancient Near East I. Mateiciucovák 2/0/04 --
FF:RLBcB041Biblical Archaeology D. Papoušekk 1/1/04 --
132 credits