Kontakty a další informace

 1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
 2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Můj formulář je jiný než kamarádův!
 3. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 6. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši zaplatit poplatek?
 2. Chyby a další informace k platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?
 2. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?
 3. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)
 4. Nerozumím některým pojmům v nabídce studijních programů

Test studijních předpokladů

 1. Bude TSP v roce 2022 opět probíhat v online podobě? Bude se nějak lišit od TSP z dřívějších let?
 2. Prosím o bližší informace o TSP
 3. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?
 4. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?
 5. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?
 6. Můžu na FSS místo OSP od Scia vykonat TSP od MU?
 7. Liší se TSP pro různé studijní programy, případně posuzují se některé otázky odlišně?
 8. Týká se TSP i navazujících magisterských programů?
 9. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?
 10. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?
 11. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?
 12. Co vše mám mít s sebou při psaní TSP?
 13. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?
 14. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím.
 15. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?
 16. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?
 17. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?
 18. Bohužel se nemohu zúčastnit běžných termínů TSP, bude nějaký náhradní termín?
 19. Je možné TSP vykonat i v jiném městě než v Brně?
 20. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

Kontakty a další informace

1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
Řadu informací najdete na

2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Prosíme, pokuste se najít odpověď na svůj dotaz týkající se přijímacího řízení níže. Nenajdete-li, využijte kontaktní adresy:

Nezapomeňte uvést v dotazu číslo přihlášky nebo studijní program, o který máte zájem.

Formulář přihlášky

3. Postup práce
 • vyberte studijní program
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, abyste nemuseli údaje vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, popř. preference studijních plánů, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • definitivně Podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek (lze kartou a za více přihlášek najednou)
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení
Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

4. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky do různých studijních programů se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez přijímací zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (zvýrazněno červeně). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu 'Podat přihlášku'.

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Zpravidla až u zápisu ke studiu. Pokud škola vyžaduje jinak, je to napsáno v přihlášce. Kopie maturitního vysvědčení musí být ověřena úředně (např. na jakékoliv pobočce České pošty označené logem Czech Point, na obecním/krajském úřadě či u notáře).

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Heslo si můžete kdykoliv obnovit, stačí uvést váš e-mail, číslo přihlášky nebo rodné číslo (https://is.muni.cz/prihlaska/reset_pass). Odkaz pro změnu přístupových údajů zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší e-přihlášce.

7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

E-mail je povinný. Telefon vám velmi doporučujeme vyplnit. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte. Nezapomeňte také průběžně kontrolovat složku se spamem, do níž se mohou e-maily občas zatoulat.

8. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

Změna studijního programu není možná, založte si novou přihlášku. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do konce období pro podávání přihlášek, poté již dodatečná změna není možná.

Změnu studijních plánů můžete provést ve vaší e-přihlášce. Při změně studijních plánů nebo preferencí dojde k založení nové přihlášky. Po podání nově založené přihlášky bude původní přihláška automaticky zrušena a v případě, že byla již zaplacena, bude platba automaticky převedena na novou přihlášku.

K platbě

9. Kde zjistím jak a v jaké výši zaplatit poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášky'. Nejlevnější je zaplatit platební kartou (z důvodu nulového transakčního poplatku; i u plateb ze Slovenska). Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou). Doporučujeme zaplatit poplatek za přihlášku platební kartou, neboť s touto možností je spojeno minimum možných problémů, které při bankovním převodu mohou nastat (např. špatné zadání variabilního symbolu, odeslání neúplné částky apod.).

10. Chyby a další informace k platbě

 • Omylem zaplacena nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil(a) jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz.
 • Uvedl(a) jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl(a) uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz.
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky, což je pro vás nejvýhodnější. V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka.
Děkujeme za pochopení.

11. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 28. 2. Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek. Do stejného data je nutné také vytvořit objednávku v Obchodním centru MU a uhradit poplatek za přihlášku. Později není možné podat přihlášku ani vytvořit objednávku v Obchodním centru MU.

Ostatní

12. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?

Uchazečům se specifickými nároky nabízí MU všestrannou podporu, a proto si může dovolit trvat na tom, že přijímací zkoušku absolvují všichni uchazeči. V přihlášce máte možnost uvést, jaký typ nároku uplatňujete. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz) se s vámi spojí a dojedná přesný technologický postup, jakým budete zkoušku skládat vč. individuálního času, který odpovídá vašemu způsobu práce.

13. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?

Informace o možných volných lůžkách na kolejích MU v době přijímacích zkoušek lze získat prostřednictvím kontaktu na webu http://www.skm.muni.cz. Uchazeči se zdravotním postižením mají možnost své požadavky na ubytování uplatnit prostřednictvím Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz).

14. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímacím zkouškám je zasílána pouze elektronickou formou na váš kontaktní e-mail uvedený v e-přihlášce. Veškeré informace o místě a čase konání přijímací zkoušky naleznete i ve své e-přihlášce. K přijímacím zkouškám si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a případně ochranu úst a nosu (dle vládních opatření aktuálních v době přijímací zkoušky). Dále je nutné znát číslo své přihlášky.

15. Nerozumím některým pojmům v nabídce studijních programů

Jestliže nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia, vysvětlení vybraných pojmů naleznete např. na této stránce.

Test studijních předpokladů

16. Bude TSP v roce 2022 opět probíhat v online podobě? Bude se nějak lišit od TSP z dřívějších let?

V roce 2022 se TSP opět navrací k prezenční podobě, umožní-li to epidemická situace a nařízená vládní opatření, proto prosíme, abyste sledovali informace uvedené na webových stránkách univerzity. V případě prezenční podoby TSP se bude test sestávat z 60 otázek členěných do 6 subtestů ověřujících verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorovou představivost a kulturní přehled. Na jejich zodpovězení máte 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je právě jedna správná. Za správnou odpověď získáte jeden bod, za nesprávnou odpověď ztratíte 0,25 bodu. Otázka bez odpovědi znamená nula bodů.

17. Prosím o bližší informace o TSP

Veškeré informace o TSP najdete na webové stránce https://www.muni.cz/tsp.

18. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?

Jedinou, přímo tvůrci TSP, doporučovanou přípravou na TSP je vypracování jeho minulých verzí a následná kontrola vaší práce dle přiložených klíčů odpovědí. Všechna zadání z minulých let včetně klíče odpovědí jsou dostupná na webové stránce https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/minule-verze-testu-studijnich-predpokladu.

19. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?

Vzhledem k častým dotazům na diskusních fórech MU i jinde v médiích tímto prohlašujeme, že žádný z členů autorského týmu Testu studijních předpokladů se nepodílí na tvorbě obsahu ani organizaci jakýchkoliv komerčních přípravných kurzů na Test studijních předpokladů.

Uchazečům je k dispozici webová stránka https://www.muni.cz/tsp, na které lze nalézt kompletní informace o obsahu zkoušky TSP a doporučené formě přípravy. Zejména si dovolujeme upozornit na E-learningový kurz přípravy na TSP, který je rovněž dostupný na uvedené webové stránce.

Existují i kurzy, které organizují jednotlivé fakulty MU. Informace o těchto přípravných kurzech včetně možnosti přihlášení naleznete na https://is.muni.cz/obchod/vzdelani/pripravky.

20. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?

Ne, není. TSP je jiný test než OSP, nelze je tedy zaměňovat. Veškeré informace o TSP naleznete na webu https://www.muni.cz/tsp, informace o OSP (NSZ) hledejte na webu společnosti Scio.

21. Můžu na FSS místo OSP od Scia vykonat TSP od MU?

V případě podání přihlášky k bakalářskému studiu na FSS si v e-přihlášce můžete vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále máte však povinnost absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Pokud si podáváte přihlášky na více fakult MU, je výhodnější zvolit variantu ZSV na Scio a TSP na univerzitě, stačí vám tedy jeden test (TSP) pro 7 z 10 fakult MU (TSP nepoužívá pouze LF, FaF a FSpS).

Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS si musíte vybrat stejný způsob přijímacího řízení. Nyní se můžete sami rozhodnout, kterou variantu preferujete jak z hlediska flexibility, tak i nákladů (Scio testy si každý uchazeč musí zaplatit zvlášť u společnosti Scio). Zároveň nepřicházíte o žádnou možnost, kterou jste měli dříve, vaše možnosti se rozšiřují. Závazně se však musíte rozhodnout už při podávání přihlášky, je možný jen jeden způsob. Pokud tedy chcete jít z celé MU pouze na FSS, je pro vás výhodné dělat ZSV i OSP u Scia, máte více pokusů a můžete zkoušku vykonat blízko domova.

Více informací naleznete na https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni.

22. Liší se TSP pro různé studijní programy, případně posuzují se některé otázky odlišně?

Ne, složení otázek v TSP je stejné pro všechny uchazeče bez ohledu na to, na jakou fakultu a studijní program se uchazeč hlásí.

23. Týká se TSP i navazujících magisterských programů?

Ne, součástí přijímacích zkoušek do navazujících magisterských programů TSP není.

24. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?

Percentil je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Vypočítává se na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně percentil 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, tzn. dosáhnete-li např. percentilu 75, znamená to, že 75 % uchazečů podalo v testu stejný nebo horší výkon než vy.

Percentil se počítá vždy zvlášť pro každou variantu testu. Není možné dosáhnout zcela stejně obtížných variant testu, proto jsou posuzovány odpovědi uchazečů pro každou variantu zvlášť a výsledek je vyjádřen v podobě percentilu. V jedné variantě může např. 30 správných odpovědí znamenat percentil 70, zatímco v jiné, o něco obtížnější variantě, znamená stejný počet správných odpovědí třeba percentil 78.

Při stanovení percentilu nehraje žádnou roli studijní program či fakulta, na kterou se hlásíte - mnoho uchazečů podává přihlášky do více studijních programů; hodnota jejich percentilu z TSP je přitom pro každou přihlášku vždy stejná.

25. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?

Ne, to není možné. TSP absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik máte podaných přihlášek. Vykonávat přijímací zkoušky vícekrát je možné pouze v případě Fakulty sociálních studií, jejíž přijímací zkoušky organizuje společnost Scio.

26. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?

Ne, TSP absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik jste podal(a) přihlášek. Výsledek TSP je součástí přijímacího řízení na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty, které používají pouze oborové testy, Fakulty sportovních studií, která používá oborové testy a praktickou zkoušku, a Fakulty sociálních studií, jejíž přijímací zkoušky organizuje společnost Scio. V případě Fakulty sociálních studií si však můžete zvolit, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. Více informací v odpovědi na otázku č. 21.

27. Co vše mám mít s sebou při psaní TSP?

Postačí vám mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a případně ochranu úst a nosu (dle vládních opatření aktuálních v době přijímací zkoušky). Dále je nutné znát číslo své přihlášky.

Uchazečům rovněž doporučujeme, aby s sebou měli hodinky (ne na mobilním telefonu, telefony nesmí ležet na lavici) a láhev s nealkoholickým nápojem. Vlastní papír a psací potřeby si nosit nemusíte, používat je nesmíte. Dostanete od nás fix na vyplňování záznamového archu a poznámky si můžete dělat přímo do zadání testu.

28. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?

Ne, nemůžete. Kalkulačku, vlastní papír ani své psací potřeby používat nesmíte. Poznámky můžete dělat přímo do zadání testu, psát musíte speciálním fixem, který obdržíte od nás, abychom předešli potížím se strojovým snímáním odpovědí ze záznamových archů.

29. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím.

Ne, není to možné. Mobilní telefony nesmí být při TSP položené na lavici. Při TSP je opravdu důležité si odpovídání dobře rozvrhnout, proto vám důrazně doporučujeme vzít si s sebou náramkové hodinky (chytré hodinky mohou být použity, ale pouze jako časomíra).

30. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?

Ne, nebudete. TSP se skládá z 60 otázek, z nichž 50 je zadáno v češtině a 10 v angličtině.

31. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?

TSP se nedělá po částech, takže během 100 minut, které máte na jeho vypracování, můžete otázky řešit v libovolném pořadí a vracet se ke kterékoliv z nich.

32. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?

Ne, nemůžete. Na toaletu si dojděte před začátkem vypracovávání TSP, během něj již nesmíte opouštět své místo.

33. Bohužel se nemohu zúčastnit běžných termínů TSP, bude nějaký náhradní termín?

Náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů (např. z důvodu kolize s maturitní zkouškou v zahraničí, hospitalizace z akutních důvodů, reprezentace ČR ve sportu) nemůžete zúčastnit TSP v řádném termínu, můžete podat žádost o mimořádný termín, který se bude konat 2. 9. 2022. Tato žádost se podává písemně k rukám prorektora pro vzdělávání a kvalitu Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., a to nejpozději do dvou týdnů od data konání TSP. Žádost zašlete na adresu: Rektorát Masarykovy univerzity, Studijní odbor, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. K žádosti je nutné přiložit potvrzení lékaře, sportovního svazu atd., bez něj nebude žádost akceptována.

34. Je možné TSP vykonat i v jiném městě než v Brně?

TSP se koná o víkendu 23. a 24. dubna 2022 ve více městech v České i Slovenské republice. V sobotu 23. dubna se uskuteční v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Hradci Králové, Olomouci, Zlíně, Žilině a Banské Bystrici. V neděli 24. dubna pak proběhne v Brně, Bratislavě a Košicích. Preference termínů TSP můžete uvést ve své e-přihlášce. Pokud to dovolí technické možnosti, bude vám přidělen nejvíce preferovaný termín.

35. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

Ne, fakulty MU výsledek státní maturity v přijímacím řízení nezohledňují.