Kontakty a další informace

 1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
 2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Formulář přihlášky

 1. Postup při založení přihlášky
 2. Můj formulář je jiný než kamarádův!
 3. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 6. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši zaplatit poplatek?
 2. Chyby a další informace k platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?
 2. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?
 3. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)
 4. Nerozumím některým pojmům v nabídce studijních programů

Test studijních předpokladů

 1. Bude se TSP v roce 2024 nějak lišit od TSP z dřívějších let?
 2. Prosím o bližší informace o TSP
 3. Jak mám postupovat při výběru termínů TSP v e-přihlášce?
 4. Kde najdu mnou zvolené termíny TSP?
 5. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?
 6. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?
 7. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?
 8. Liší se TSP pro různé studijní programy, případně posuzují se některé otázky odlišně?
 9. Týká se TSP i navazujících magisterských programů?
 10. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?
 11. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?
 12. V rámci přijímací zkoušky na MU musím vykonat kromě TSP i oborový test. Budu přijímací zkoušky konat ve stejný den?
 13. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?
 14. Co vše mám mít s sebou při psaní TSP?
 15. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?
 16. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím.
 17. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?
 18. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?
 19. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?
 20. Kdy budu znát přesný čas místo konání TSP?
 21. Zvolil(a) jsem si termín TSP, ale nemohu se dostavit. Bude nějaký náhradní termín?
 22. Bohužel se nemohu zúčastnit žádného z nabízených termínů TSP. Co mám dělat?
 23. Je možné TSP vykonat i v jiném městě než v Brně?
 24. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

Kontakty a další informace

1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
Řadu informací najdete na

2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Prosíme, pokuste se najít odpověď na svůj dotaz týkající se přijímacího řízení níže. Nenajdete-li potřebné informace, využijte kontaktní adresy:

 • Studijní oddělení:   https://is.muni.cz/studijni
 • Kontaktní adresa:   prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz
 • Dotazy týkající se Lékařské fakulty prosím směřujte na prihlaska(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Nezapomeňte uvést v dotazu číslo přihlášky nebo studijní program, o který máte zájem.

Formulář přihlášky

3. Postup při založení přihlášky
 • Vyberte studijní program a zvolte si až 3 studijní plány dle priorit,
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, abyste nemuseli údaje vepisovat znovu),
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky,
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat,
 • definitivně podejte přihlášku,
 • zaplaťte poplatek (lze kartou a za více přihlášek najednou),
 • zkontrolujte zhruba za 2 týdny, že platba správně dorazila,
 • zjistěte termín zkoušky a poté i výsledek přijímacího řízení.
Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

4. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky do různých studijních programů se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení o lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez přijímací zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (zvýrazněno červeně). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu 'Podat přihlášku'.

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Zpravidla před zápisem ke studiu vložením autorizované konverze maturitního vysvědčení do prostředí e-přihlášky. Jestliže fakulta vyžaduje jiný způsob doložení předchozího vzdělání, budete o tom zavčas informováni. Autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení získáte na jakékoliv pobočce České pošty označené logem Czech Point, na obecním/krajském úřadě či u notáře.

S autorizovanou konverzí na Slovensku vám mohou pomoci např. tyto stránky.

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Heslo si můžete kdykoliv obnovit, stačí uvést váš e-mail, číslo přihlášky nebo rodné číslo (https://is.muni.cz/prihlaska/reset_pass). Odkaz pro změnu přístupových údajů zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší e-přihlášce.

V případě, že jste studenti či absolventi MU, nebo máte aktivní vztah k univerzitě a přihlášku jste si podali přes autentizovanou část Informačního systému, přihlaste se prostřednictvím UČO a hesla. Pokud jste heslo zapomněli, postupujte dle informací uvedených zde.

7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

E-mail je povinný. Telefon vám velmi doporučujeme vyplnit. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte. Nezapomeňte také průběžně kontrolovat složku se spamem, do níž se mohou e-maily občas zatoulat.

8. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

Změna studijního programu není možná, je nutné si založit novou přihlášku. Zaplacenou přihlášku není možné zrušit, rovněž nelze vrátit manipulační poplatek.

Změnu studijních plánů můžete provést ve vaší e-přihlášce. Při změně studijních plánů, priorit či preferencí dojde k založení nové přihlášky. Po podání nově založené přihlášky bude původní přihláška automaticky zrušena a v případě, že byla již zaplacena, bude platba automaticky převedena na novou přihlášku.

K platbě

9. Kde zjistím jak a v jaké výši zaplatit poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášky'. Nejlevnější je zaplatit platební kartou (z důvodu nulového transakčního poplatku; i u plateb ze Slovenska). Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou).

Doporučujeme zaplatit poplatek za přihlášku platební kartou, neboť s touto možností je spojeno minimum možných problémů, které při bankovním převodu mohou nastat (např. špatné zadání variabilního symbolu, odeslání neúplné částky apod.).

10. Chyby a další informace k platbě

 • Omylem zaplacena nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil(a) jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz.
 • Uvedl(a) jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl(a) uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz.
 • Mohu zrušit zaplacenou přihlášku a požádat o vrácení poplatku? Zaplacenou přihlášku již není možné zrušit. Rovněž nelze vrátit manipulační poplatek.
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou – zpravidla neplatíte poplatky, což je pro vás nejvýhodnější. V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka.

Děkujeme za pochopení.

11. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 29. 2. Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek. Do stejného data je nutné také vytvořit objednávku v Obchodním centru MU a uhradit poplatek za přihlášku. Později není možné podat přihlášku ani vytvořit objednávku v Obchodním centru MU.

Jestliže budete vykonávat TSP, je nutné mít všechny přihlášky, u nichž máte předepsaný TSP, nejpozději 14 dní před vybraným termínem řádně zaplacené, jinak vám nebude umožněno TSP podstoupit. V případě platby kartou stačí, když je platba autorizovaná.

Ostatní

12. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?

Uchazečům se specifickými nároky nabízí MU všestrannou podporu, a proto si může dovolit trvat na tom, že přijímací zkoušku absolvují všichni uchazeči. V přihlášce máte možnost uvést, jaký typ nároku uplatňujete. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz) se s vámi spojí a dojedná přesný technologický postup, jakým budete zkoušku skládat vč. individuálního času, který odpovídá vašemu způsobu práce.

13. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?

Informace o možných volných lůžkách na kolejích MU v době přijímacích zkoušek lze získat prostřednictvím kontaktu na webu http://www.skm.muni.cz. Uchazeči se zdravotním postižením mají možnost své požadavky na ubytování uplatnit prostřednictvím Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz).

14. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)

Datum (den) a místo (město) konání TSP si volíte při založení přihlášky. Konkrétní čas a přesná adresa vám bude přidělena později. Tyto údaje naleznete ve své e-přihlášce nejpozději 7 dní před konáním testu. Samostatná pozvánka k přijímací zkoušce zasílána nebude, obdržíte však informační e-mail se zprávou, že vám do e-přihlášky byl nahrán přesný čas a konkrétní místo konání TSP. K přijímacím zkouškám si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a vlastní psací potřeby. Dále je nutné znát číslo své přihlášky včetně přihlašovacích údajů.

Pozvánku na oborový test či praktickou přijímací zkoušku rovněž naleznete zavčas ve své e-přihlášce.

15. Nerozumím některým pojmům v nabídce studijních programů

Jestliže nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia, vysvětlení vybraných pojmů naleznete např. na této stránce. V případě potřeby však neváhejte zaslat své dotazy na výše uvedené kontaktní adresy.

Test studijních předpokladů

16. Bude se TSP v roce 2024 nějak lišit od TSP z dřívějších let?

V roce 2024 budete TSP stejně jako v roce 2023 vyplňovat v elektronické podobě na tabletu, a to prezenčně v prostorách MU, nikoliv online z domova. K dispozici od nás budete mít papír na poznámky a výpočty, psací potřeby si však musíte donést vlastní. TSP se bude sestávat z 45 otázek členěných do 3 dimenzí, z nichž každá bude mít samostatný časový limit a bude rovněž samostatně hodnocena. Jednotlivé dimenze budou ověřovat numericko-analytické myšlení (časová dotace 45 minut), uvažování v anglickém jazyce (časová dotace 20 minut) a kritické myšlení (časová dotace 45 minut). U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je právě jedna správná. Za správnou odpověď získáte jeden bod, za nesprávnou odpověď ztratíte 0,20 bodu. Otázka bez odpovědi znamená nula bodů.

Nově však budete mít možnost (ale nikoliv povinnost) absolvovat dva pokusy TSP. Můžete si tedy zvolit až 2 termíny, jeden v každém časovém bloku. Započítán vám bude pokus s lepším celkovým dosaženým výsledkem. Výběr konkrétních termínů TSP pečlivě zvažte, jelikož vámi zvolené termíny TSP se nesmí krýt s termíny oborových testů na MU, maturitní zkouškou nebo přijímací zkouškou na jiné vysoké škole.

TSP se bude konat ve dvou časových blocích:

1. blok (1. prosince 2023 – 14. února 2024)

 • TSP se skládá pouze v Brně.
 • Výsledky v podobě percentilu budou v e-přihlášce zveřejněny nejpozději 23. února 2024.

2. blok (15. února 2024 – 21. dubna 2024)

 • TSP je možné skládat v Brně, ale i v jiných městech České i Slovenské republiky (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Zlín, Ostrava, Bratislava a Žilina).
 • Výsledky v podobě percentilu budou v e-přihlášce zveřejněny nejpozději 30. dubna 2024.

Jak postupovat při výběru termínů TSP se dozvíte v otázce 18.

17. Prosím o bližší informace o TSP

Veškeré informace o TSP najdete na webové stránce https://www.muni.cz/tsp.

18. Jak mám postupovat při výběru termínů TSP v e-přihlášce?

Při podání přihlášky si volíte závazně alespoň jeden termín TSP. Termín testu je nutné si vybrat nejpozději 14 dnů předem a současně nejpozději 29. února 2024 (např. na termín TSP konaný dne 5. ledna 2024 je možné se přihlásit nejpozději 22. prosince 2023; na termín TSP konaný dne 5. dubna 2024 je možné se přihlásit nejpozději 29. února 2024). Termín v druhém časovém bloku si můžete zvolit kdykoliv mezi podáním přihlášky a 29. únorem 2024. Přihlášku musíte mít zaplacenou 14 dní před vámi zvoleným termínem testu. V případě platby kartou stačí, když je platba autorizovaná.

Pokud chcete využít možnosti obou pokusů TSP, musíte mít podanou a zaplacenou přihlášku nejpozději 31. ledna 2024, abyste stihli absolvovat test do 14. února 2024. Současně platí, že termíny mají omezenou kapacitu. S výběrem termínů doporučujeme neotálet, jelikož čím dříve si podáte přihlášku, tím více termínů budete mít na výběr.

Po podání přihlášky není možné zvolené termíny měnit. V případě dvou zvolených termínů, lze jeden z termínů zrušit (jeden termín TSP musí v e-přihlášce vždy zůstat). Po zrušení jednoho ze dvou zvolených termínů není možné druhý termín znovu v e-přihlášce vybrat, proto zrušení termínu pečlivě zvažte.

Chci absolvovat pouze 1 termín TSP. Jak postupovat?
Jestliže chcete absolvovat pouze jeden termín TSP, při podání přihlášky si můžete vybrat jeden konkrétní termín bez ohledu na časové bloky. Na termín se lze přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním a současně nejpozději 29. února 2024. Poplatek za přihlášku musí být uhrazen 14 dní před konáním termínu (týká se termínů TSP od 1. prosince 2023 do první poloviny března 2024), nebo do 29. února 2024 (týká se termínů od druhé poloviny března 2024 do dubna 2024), jinak vám nebude umožněno TSP podstoupit. Pokud v průběhu podávání přihlášek změníte názor a budete chtít absolvovat dva termíny TSP, je možné se dodatečně přihlásit k druhému termínu. Tento termín však musí být z druhého časového bloku, než jste si původně zvolili, např.:
 • V případě, že si při podání přihlášky zvolíte pouze jeden termín např. 5. dubna 2024 (2. blok), budete si moci nejpozději do 31. ledna 2024 zvolit druhý termín z 1. bloku (1. prosince 2023 – 14. února 2024). Nezapomeňte však, že v takovém případě musí být poplatek za přihlášku uhrazen 14 dní před konáním termínu.
 • Jestliže si při podání přihlášky zvolíte pouze jeden termín např. 5. ledna 2024 (1. blok), budete si moci nejpozději do 29. února 2024 zvolit druhý termín z 2. bloku (15. února 2024 – 21. dubna 2024). Přihlášku je nutné podat a uhradit nejpozději 22. prosince 2023, tedy 14 dní před prvním termínem TSP.

Chci absolvovat 2 termíny TSP. Jak postupovat?
V případě, že chcete využít dva termíny TSP, při podání přihlášky si vyberte jeden termín z 1. časového bloku a jeden termín z 2. časového bloku. Přihlášku je nutné podat a zaplatit nejpozději 31. ledna 2024, abyste stihli absolvovat test do 14. února 2024. Současně platí, že termíny mají omezenou kapacitu. Čím dříve si podáte přihlášku, tím více termínů budete mít na výběr.

Pokud se rozhodnete na jeden z termínů TSP nedostavit (např. zrušení termínu TSP v 2. bloku z důvodu vysokého percentilu dosaženého v 1. bloku), můžete termín ze své e-přihlášky zrušit. Po zrušení jednoho ze dvou zvolených termínů není možné druhý termín znovu v e-přihlášce vybrat, proto zrušení termínu pečlivě zvažte.

19. Kde najdu mnou zvolené termíny TSP?

Vámi zvolený termín TSP, popř. termíny, naleznete ve své e-přihlášce po přihlášení v části Rekapitulace přihlášky, konkrétně v sekci Studium, zkoušky a dokumenty.

20. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?

Na webových stránkách MU najdete cvičný test, abyste si mohli o podobě TSP učinit představu. Pokud si chcete procvičit více otázek, můžete si vyzkoušet e-learningový kurz k TSP, jehož součástí je ukázková varianta TSP z minulého roku, která je doprovázena i podrobným vysvětlením principu řešení každé položky. Na TSP se nejlépe připravíte tak, že budete průběžně trénovat numericko-analytické, kritické myšlení či uvažování v anglickém jazyce. Zopakujte si práci se vzorečky a výrokovou logiku, čtěte aktuální zprávy a zkuste se v nich rychle zorientovat a procvičujte svoji angličtinu – třeba čtením článků. Starší verze TSP byly z důvodu změny obsahu TSP v roce 2023 z webových stránek MU staženy a již nebudou dostupné.

21. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?

Vzhledem k častým dotazům na diskusních fórech MU i jinde v médiích tímto prohlašujeme, že žádný z členů autorského týmu Testu studijních předpokladů se nepodílí na tvorbě obsahu ani organizaci jakýchkoliv komerčních přípravných kurzů na Test studijních předpokladů.

V případě TSP doporučujeme vyzkoušet si ukázkové úlohy z jednotlivých dimenzí testu nebo testové úlohy z minulého roku v podobě e-learningového kurzu – vše najdete online na našich stránkách.

22. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?

Ne, není. TSP je jiný test než OSP, nelze je tedy zaměňovat. Veškeré informace o TSP naleznete na webu https://www.muni.cz/tsp, informace o OSP (NSZ) hledejte na webu společnosti Scio.

23. Liší se TSP pro různé studijní programy, případně posuzují se některé otázky odlišně?

Složení otázek v TSP je stejné pro všechny uchazeče bez ohledu na to, na jakou fakultu a studijní program se uchazeč hlásí. Každá fakulta však může v podmínkách přijímacího řízení stanovit různou váhu jednotlivých dimenzí TSP, tzn. že v případě, kdy fakulta potřebuje v rámci přijímací zkoušky více zohlednit u uchazečů o studium např. schopnost numerického a analytického myšlení, může dát dimenzi numericko-analytické myšlení vyšší váhu (60) a zbylým dvěma dimenzím (uvažování v anglickém jazyce a kritické myšlení) nižší váhu (po 20). Může tedy nastat situace, kdy fakulta stanoví dimenzím TSP odlišné váhy, tudíž můžete mít dva odlišné výsledné percentily na různé fakulty MU. Informace najdete na fakultních webových stránkách v podmínkách přijímacího řízení platných pro daný akademický rok.

Ze všech fakult MU, jež mají v rámci přijímací zkoušky předepsaný TSP, stanovila v roce 2024 rozdílnou váhu jednotlivým dimenzím testu pouze Právnická fakulta, a to takto:

 • pro magisterský studijní program Právo a právní věda mají dílčí percentily z jednotlivých dimenzí TSP ve výsledném váženém průměru následující váhy: numericko-analytické myšlení: 40 %, uvažování v anglickém jazyce: 20 %, kritické myšlení: 40 %;
 • pro bakalářské studijní programy Mezinárodněprávní obchodní studia, Vyšší justiční úředník, Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního procesu mají dílčí percentily z jednotlivých dimenzí TSP ve výsledném váženém průměru následující váhy: numericko-analytické myšlení 45 %, uvažování v anglickém jazyce 10 %, kritické myšlení 45 %.
Výsledný percentil TSP u ostatních fakult bude vypočítán na základě prostého průměru z jednotlivých dimenzí.

24. Týká se TSP i navazujících magisterských programů?

Ne, součástí přijímacích zkoušek do navazujících magisterských programů TSP není.

25. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?

Percentil je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Vypočítává se na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně percentil 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, tzn. dosáhnete-li např. percentilu 75, znamená to, že 75 % uchazečů podalo v testu stejný nebo horší výkon než vy.

Percentil se počítá vždy zvlášť pro každou dimenzi testu. Ihned po absolvování TSP uvidíte ve své e-přihlášce vaše bodové hodnocení položek u všech tří dimenzí TSP. Nejpozději 23. února 2024 (1. blok) a nejpozději 30. dubna 2024 (2. blok) budou v e-přihlášce zobrazeny celkem 4 percentilové skóry – percentil pro každou dimenzi a také výsledný percentil. Výsledný percentil bude vypočítán z jednotlivých percentilů dle podmínek přijímacího řízení stanovených fakultou, viz bod 23. V případě, že absolvujete dva pokusy TSP, bude Vám započítán pokus s lepším celkovým dosaženým výsledkem.

26. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?

Ano, nově je možné se TSP zúčastnit při včasném podání přihlášky dvakrát, a to konkrétně ve dvou blocích (1. blok: 1. prosince 2023 – 14. února 2024, 2. blok: 15. února 2024 – 21. dubna 2024), kde si zvolíte jeden termín v každém časovém bloku. V rámci přijímacího řízení Vám bude započítán pokus s lepším celkovým dosaženým výsledkem. Více informací o termínech TSP se dočtete v odpovědi na otázku 16.

27. V rámci přijímací zkoušky na MU musím vykonat kromě TSP i oborový test. Budu přijímací zkoušky konat ve stejný den?

Nikoliv, nově si při založení přihlášky můžete zvolit dle vaší preference až dva z nabízených termínů TSP, a to ve dvou časových blocích. Oborové testy se konají v rozmezí několika dnů, proto je nutné pečlivě zvážit výběr konkrétních termínů TSP, které se nesmí krýt s termíny oborových testů, maturitní zkouškou nebo přijímací zkouškou na jiné vysoké škole. Termíny oborových testů naleznete na fakultních webových stránkách nebo na webové stránce MU.

28. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?

Nově můžete využít při včasném podání přihlášky dvou pokusů Testu studijních předpokladů (zvolíte si vždy jeden termín v 1. a 2. časovém bloku). Jestliže si podáváte více přihlášek do různých programů, výsledky z TSP se vám započítají do všech přihlášek, u nichž je TSP předepsán. Výsledek TSP je součástí přijímacího řízení na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty, které používají pouze oborové testy, Fakulty sportovních studií, která používá oborové testy a praktickou zkoušku, a Fakulty sociálních studií, jejíž přijímací zkoušky organizuje společnost Scio.

29. Co vše mám mít s sebou při psaní TSP?

Postačí vám mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Dále je nutné znát číslo své přihlášky a přihlašovací údaje. Nespoléhejte se proto na přihlašovací údaje uložené v prohlížeči na vašem počítači či mobilním zařízení, při přijímací zkoušce je nutné se přihlásit do prostředí e-přihlášky, bez přihlášení nelze test skládat.

Uchazečům rovněž doporučujeme, aby s sebou měli láhev s nealkoholickým nápojem. K dispozici od nás budete mít papír na poznámky a výpočty, psací potřeby si však musíte donést vlastní.

30. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?

Ne, nemůžete. Kalkulačku ani další elektronické pomůcky nesmíte používat. Papír na psaní poznámek a vaše výpočty obdržíte od nás. Vlastní psací potřeby si prosím na přijímací zkoušku doneste.

31. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím.

Ne, není to možné. Mobilní telefony nesmí být při TSP položené na lavici. Při skládání testu na tabletu uvidíte zbývající čas pro každou dimenzi. Hodinky tak nemusíte mít u sebe.

32. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?

Ne, nebudete. TSP se skládá ze 45 otázek, z nichž 30 je zadáno v češtině a 15 v angličtině.

33. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?

TSP je nově rozděleno do tří dimenzí. Každá dimenze se skládá zvlášť a má svoji časovou dotaci (numericko-analytické myšlení – 45 minut, uvažování v anglickém jazyce – 20 minut, kritické myšlení – 45 minut). V rámci jednotlivých dimenzí se však můžete vracet k předchozím položkám v testu a případně měnit své odpovědi.

34. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?

Během testu bude jedna krátká přestávka, kdy uchazečům bude umožněno odejít z místnosti a občerstvit se, případně dojít si na toaletu.

35. Kdy budu znát přesný čas místo konání TSP?

Nejpozději 7 dnů před Vámi vybraným termínem TSP najdete v e-přihlášce přesný čas a místo konání TSP. O přidělení termínu rovněž budete informováni e-mailem. Pečlivě proto sledujte svoji e-přihlášku a e-mailovou schránku.

36. Zvolil(a) jsem si termín TSP, ale nemohu se dostavit. Bude nějaký náhradní termín?

V případě, že se nemůžete z velmi závažných důvodů (např. hospitalizace z akutních důvodů, reprezentace ČR ve sportu) dostavit k termínu TSP, který jste si zvolili ve své e-přihlášce, můžete požádat do dvou dnů od daného termínu TSP komunikátory na adrese prihlaska@muni.cz o náhradní termín. K žádosti o náhradní termín je nutné přiložit příslušné potvrzení. Každá žádost bude individuálně posuzována.

37. Bohužel se nemohu zúčastnit žádného z nabízených termínů TSP. Co mám dělat?

Jestliže s předstihem víte, že nemáte možnost se z vážných důvodů (např. z důvodu studia v zahraničí) zúčastnit ani jednoho z nabízených řádných termínů TSP, můžete podat žádost o mimořádný termín, který se bude konat v srpnu 2024. Tato žádost se podává písemně k rukám prorektora pro vzdělávání a kvalitu Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., a to nejpozději do konce dubna. Žádost zašlete na adresu: Rektorát Masarykovy univerzity, Studijní odbor, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. K žádosti je nutné přiložit příslušné potvrzení, bez něj nebude žádost akceptována.

38. Je možné TSP vykonat i v jiném městě než v Brně?

Termíny TSP si vybíráte v období od 1. prosince 2023 do 14. února 2024 (1. blok) a od 15. února 2024 do 21. dubna 2024 dle vaší preference v rámci nabízených termínů. Výběr konkrétních termínů TSP pečlivě zvažte, jelikož vámi zvolený termín TSP se nesmí krýt s termíny oborových testů na MU, maturitní zkouškou nebo přijímací zkouškou na jiné vysoké škole. Termíny TSP z prvního časového bloku se konají výhradně v Brně. V druhém časovém bloku se TSP koná ve více městech v České i Slovenské republice (Brno, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Praha, Zlín, Bratislava, Žilina).

39. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

Ne, fakulty MU výsledek státní maturity v přijímacím řízení nezohledňují.