Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání.

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace


Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: