Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Tělesná výchova a sport

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Management sportu

prezenční

Management sportu

kombinované

Regenerace a výživa ve sportu

prezenční

Regenerace a výživa ve sportu

kombinované

Rozhodčí kolektivních her

prezenční

Rozhodčí kolektivních her

kombinované

Speciální edukace bezpečnostních složek

prezenční

Speciální edukace bezpečnostních složek

kombinované

Trenérství

prezenční

Trenérství

kombinované

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Tělesná výchova a sport.

Tělesná výchova a sport

prezenční

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Tělesná výchova a sport

prezenční

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Tělesná výchova a sport

prezenční

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Tělesná výchova a sport

prezenční

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Tělesná výchova a sport

prezenční

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Tělesná výchova a sport

prezenční

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Tělesná výchova a sport

prezenční

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Tělesná výchova a sport

prezenční

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Tělesná výchova a sport

prezenční

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: