Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Životní prostředí a zdraví

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2019

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Environmentální chemie a toxikologie

prezenční

Environmentální chemie a toxikologie

kombinované

Matematická biologie, bioinformatika a modelování

prezenční

Matematická biologie, bioinformatika a modelování

kombinované

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.