Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Sociology

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)

doktorský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Sociology

prezenční

Sociology

kombinované

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Population studies

prezenční

Population studies

kombinované