Právnická fakulta
Právnická fakulta

Vyšší justiční úředník

Přijímací řízení - celoživotní vzdělávání -- program Právo a bakalářské programy, ak. rok 2024/2025

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 15. 8. 2024

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Vyšší justiční úředník

celoživotní kombinované