Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná matematika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Diferenciální rovnice a jejich aplikace

prezenční

Finanční a pojistná matematika

prezenční

Modelování a výpočty

prezenční

Statistika a analýza dat

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Aplikovaná matematika.

Aplikovaná matematika

prezenční