Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Experimentální a molekulární biologie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biologie člověka

prezenční

Buněčná biologie

prezenční

Experimentální biologie rostlin

prezenční

Experimentální biologie živočichů a imunologie

prezenční

Mikrobiologie

prezenční

Molekulární biologie a genetika

prezenční