DPS Pedagog volného času

Celoživotní vzdělávání

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

DPS Pedagog volného času

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2021

Celoživotní vzdělávání
čeština