Právnická fakulta
Právnická fakulta

Právo a právní věda

Rigorózní řízení (konání zkoušky v jarním semestru 2022) (přihlášky od 1.7.2021 do 31.12.2021 vč.)

magisterský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 12. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Právo a právní věda

rigorózní řízení