Fakulta informatiky
Fakulta informatiky

Učitelství informatiky pro střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Učitel informatiky a správce sítě

prezenční