Fakulta informatiky
Fakulta informatiky

Učitelství informatiky pro střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Učitel informatiky a správce sítě

prezenční

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: