Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Učitelství chemie pro střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Učitelství chemie pro střední školy.

Učitelství chemie pro střední školy

prezenční

Učitelství biologie pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství chemie pro střední školy

prezenční

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství chemie pro střední školy

prezenční

Učitelství matematiky pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: