Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Divadelní a filmová studia

Přijímací řízení pro nově akreditované doktorské programy

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 5. 2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Divadelní a filmová studia

prezenční

Divadelní a filmová studia

kombinované