Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

English Linguistics

Ph.D. Studies in English 2024/2025 - Autumn 2024

doktorský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

English Linguistics

prezenční

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Experimental and Applied Linguistics

prezenční