Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Pedagogika

CŽV - JP + celož. plány v Bc. programech

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Pedagogika

celoživotní prezenční

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Digitální technologie ve vzdělávání

celoživotní