Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Germánské literatury

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Germánské literatury

prezenční

Germánské literatury

kombinované

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Intermediální a mezikulturní komunikace

prezenční

Intermediální a mezikulturní komunikace

kombinované