Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Onkologie a hematologie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Experimentální onkologie a nádorová biologie

prezenční

Experimentální onkologie a nádorová biologie

kombinované

Hematologie

prezenční

Hematologie

kombinované

Solidní nádory

prezenční

Solidní nádory

kombinované