Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

 • učo; křestní jméno, příjmení; naplánované schůzky
  Správce nebo společní správci MU
  Zpracovatel MU
  Organizační jednotka odpovědnosti CVT FI
  Jméno softwarového systému IS
  Komponenta softwarového systému Kterou schůzku? Tudle!
  Kategorie osobních údajů učo; křestní jméno, příjmení; naplánované schůzky
  Kategorie subjektů údajů aktuální studenti; aktuální zaměstnanci
  Příjemce nebo kategorie příjemců aktuální studenti; aktuální zaměstnanci
  Účely zpracování Zvýšení kvality pracovního a studijního procesu.
  Právní základ pro zpracování Žádný.
  Oprávněné zájmy správce Žádné.
  Záměr předat osobní údaje Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Záznamy se po 90 dnech neaktivity přesouvají mezi smazané a po následujících 90 dnech se fyzicky mažou.
  Právo na přístup k osobním údajům Zpracovávají se osobní údaje, které jsou subjektu údajů dostupné v IS MU.
  Právo na opravu osobních údajů Lze požadovat opravu u správce osobních údajů.
  Právo na výmaz osobních údajů Subjekt údajů má právo vznést žádost u správce.
  Právo na omezení zpracování osobních údajů Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů u správce.
  Právo vznést námitku proti zpracování Subjekt údajů má právo vznést u správce námitku proti zpracování.
  Právo na přenositelnost osobních údajů Přenositelnost do jiných aplikací se provádí.
  Právo odvolat souhlas Neposkytuje se na základě souhlasu.
  Právo podat stížnost Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Povinnost poskytnout osobní údaje Údaje vznikají v procesu administrace studia nebo organizace práce.
  Informace o zdroji osobních údajů Zdrojem dat je subjekt údajů.
  Dochází k automatizovanému rozhodování Neprovádí se automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě popisovaných osobních údajů.
  Jiné účely zpracování osobních údajů Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je popsáno v těchto záznamech o činnostech zpracování.
  Popis opatření Informace jsou uloženy v zabezpečené databázi IS.