Jedním z největších omylů je posuzovat politické strategie a programy na základě jejich záměrů, a ne jejich výsledků. Milton Friedman

Cíle studijního programu

Studium je zaměřeno na získání hlubších teoretických poznatků v oblasti ekonomie, zejména makroekonomie a hospodářské politiky. Absolvent je schopen samostatně analyzovat a hodnotit ekonomické jevy, a to především ve vazbě na hospodářskou politiku, dokáže kriticky hodnotit reálný ekonomický vývoj, vyjadřovat se k prováděným hospodářsko-politickým opatřením a zároveň dokáže taková opatření samostatně navrhovat. Bude ovládat výzkumné postupy ke komplexní analýze národohospodářských a hospodářsko-politických situací. Bude také sám schopen tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy v této oblasti.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium je zaměřeno na získání hlubších teoretických poznatků v oblasti ekonomie, zejména makroekonomie a hospodářské politiky. Absolvent je schopen samostatně analyzovat a hodnotit ekonomické jevy, a to především ve vazbě na hospodářskou politiku, dokáže kriticky hodnotit reálný ekonomický vývoj, vyjadřovat se k prováděným hospodářsko-politickým opatřením a zároveň dokáže taková opatření samostatně navrhovat. Bude ovládat výzkumné postupy ke komplexní analýze národohospodářských a hospodářsko-politických situací. Bude také sám schopen tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy v této oblasti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně pracovat ve vládních a státních institucích jako tvůrce hospodářských politik (např. v centrálních bankách, při ministerstvu financí, ministerstvu průmyslu a obchodu, Vládě) či jako samostatný odborný analytik v komerčních bankách či ČSÚ.
  • Publikovat výsledky svého výzkumu v předních impaktovaných vědeckých žurnálech.
  • Diskutovat o aktuálních hospodářsko-politických otázkách na domácích i zahraničních odborných fórech.
  • Přibližovat aktuální hospodářsko-politické problémy širší veřejnosti formou popularizačních textů i přednášek.
  • Vést kvalifikační práce studentů a samostatně vyučovat na vysokých školách universitního typu v českém i anglickém jazyce.
  • Tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy v oblasti národního hospodářství.
  • Vyjadřovat se k prováděným hospodářsko-politickým opatřením a zároveň taková opatření samostatně navrhovat.
  • Kriticky hodnotit reálný ekonomický vývoj.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu Economic Policy jsou vybaveni pro uplatnění v rámci širokého spektra odborných ekonomických profesí, vysokoškolské výuky i samostatné vědecké kariéry. Najdou uplatnění jako autoři strategií řešení ekonomických problémů ve všech úrovních (centrální, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů a státní správy. Najdou uplatnění ve vrcholových a výkonných funkcích státní a regionální správy a v orgánech Evropské unie, tzn. v ústředních a regionálních orgánech, které vytvářejí podmínky pro fungování ekonomických subjektů. Dále se absolventi uplatní v analytických a výzkumných sekcích bank, finančních institucí a průmyslových a obchodních společností.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Formální a obsahové požadavky na dizertační práci popisuje směrnice ESF MU:

  https://is.muni.cz/auth/do/econ/ds/9295433/Directive_12_2018.pdf

Základní údaje

Zkratka
D-HOSPA
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

1
počet aktivních studentů

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje