Non multi sed multa

Představení studijního programu

Doktorský stupeň studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky, evropské integrace a evropské politiky. Studium je určeno absolventům magisterského studia oborů mezinárodní vztahy, evropská studia, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Studium se zaměřuje především na pokročilou analýzu a výzkum teorie mezinárodních vztahů, vývoje a proměn mezinárodního bezpečnostního prostředí, strategických studií, mezinárodních konfliktů, zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a dalších relevantních aktérů mezinárodního prostředí, teorie evropské integrace, evropské politiky, zájmových skupin a dalších politických aktérů v rámci Evropské Unie.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Doctoral programmes Fall 2024 (beginning September 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  This application is only for the semester Fall 2024 (beginning September 2024).

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. dubna 2024
  Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 31. května 2024
  Termín přijímací zkoušky: 17. června 2024 - 21. června 2024
  Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
  Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • souhlas budoucího školitele/ školitelky
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty
  • zahraniční uchazeči, kteří nemohou být osobně přítomni u přijímacích zkoušek dodají 2 doporučující dopisy a doklad o znalosti AJ min. na úrovni B2

  Podrobné informace: https://1url.cz/@doctoral
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

  Kritéria hodnocení uchazečů:

  • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 70 bodů
  • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 10 bodů
  • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem, aktivní či pasivní znalost dalších jazyků) - max. 10 bodů
  • Předchozí zkušenosti ve výzkumu - max. 10 bodů

Studium

 • Cíle

  Doktorský stupeň studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky, evropské integrace a evropské politiky. Studium je určeno absolventům magisterského studia oborů mezinárodní vztahy, evropská studia, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Studium se zaměřuje především na pokročilou analýzu a výzkum teorie mezinárodních vztahů, vývoje a proměn mezinárodního bezpečnostního prostředí, strategických studií, mezinárodních konfliktů, zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a dalších relevantních aktérů mezinárodního prostředí, teorie evropské integrace, evropské politiky, zájmových skupin a dalších politických aktérů v rámci Evropské Unie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce v oboru
  • samostatné analytické práce zakotvené v teoretickém porozumění
  • formulovat a řešit inovativní výzkumné problémy
  • interpretovat nejnovější výzkum oboru
  • rozumět a používat vhodné odborné metody analýzy
  • publikovat v odborných platformách
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika získají kvalifikaci, díky níž se mohou uplatnit jako badatelé podílející se na realizaci základního a aplikovaného výzkumu, akademičtí pracovníci v oblasti vědecko-pedagogické činnosti, či experti a analytici, působící v evropských institucích, v mezinárodních organizacích, v institucích státní správy a samosprávy, jakož i v soukromém a neziskovém sektoru.

 • Praxe

  Doktorský studijní program nevyžaduje specifickou praxi.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Minimální rozsah disertační práce je 350 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu, avšak jádrem práce musí být originální samostatný výzkum a zpracování jeho výsledků. Povaha disertační práce je totožná s povahou odborné monografie, což se týká nejen kvality a originality obsahu, ale také struktury práce, jejího jazykového stylu i formálních náležitostí.

Základní údaje

Zkratka
D-IREPAJ_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1500 €

4
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje