Study plans

Admission Procedures
Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021

  • Informace o přijímacím běhu

    Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021 (přihlášky od 25. 6. 2020 do 10. 8. 2020 vč.)

Studies

Basic information

Type
Master's degree programme (following the Bachelor's one)
Profile
academic
Degree
Mgr.
Length of studies
2 years
Language of instruction
Czech Czech

146
number of active students
16
number of theses/dissertations

Faculty of Medicine
Programme guaranteed by
Programme guarantor