Upozornění:

Studijní program je neaktivní.

Cíle studijního programu

Program se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie ve všech jejich souvislostech. Studenti získají základní teoretický rámec použitelný pro obě zaměření a současně jim tento obor umožní konkrétní specializaci buď na mezinárodní právo veřejné, nebo na právo Evropské unie. Obě specializace mají společný základ, ale pro studium jednotlivých dílčích oblastí se obsahově rozcházejí, aby bylo dosaženo specializace absolventa s optimálním efektem. Společným základem jsou otázky spíše právně teoretické a ty instituty mezinárodního a unijního práva, které jsou společné nebo se překrývají (zejména teorie mezinárodních organizací v návaznosti na suverenitu státu, právo mezinárodních smluv).

Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci, na kterou je kladen rozhodující důraz.

Nepominutelnou součástí doktorského studia je osvojení metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci a jazyková příprava. Tento širší základ je společný pro celý doktorský studijní program.

Studium

 • Cíle

  Program se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie ve všech jejich souvislostech. Studenti získají základní teoretický rámec použitelný pro obě zaměření a současně jim tento obor umožní konkrétní specializaci buď na mezinárodní právo veřejné, nebo na právo Evropské unie. Obě specializace mají společný základ, ale pro studium jednotlivých dílčích oblastí se obsahově rozcházejí, aby bylo dosaženo specializace absolventa s optimálním efektem. Společným základem jsou otázky spíše právně teoretické a ty instituty mezinárodního a unijního práva, které jsou společné nebo se překrývají (zejména teorie mezinárodních organizací v návaznosti na suverenitu státu, právo mezinárodních smluv).

  Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci, na kterou je kladen rozhodující důraz.

  Nepominutelnou součástí doktorského studia je osvojení metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci a jazyková příprava. Tento širší základ je společný pro celý doktorský studijní program.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • MPV: porozumět struktuře a fungování mezinárodního společenství na bázi mezinárodního práva
  • Právo EU: porozumět struktuře a fungování nadstátního útvaru, kterým EU je, orientovat se v celém systému práva EU a aplikovat ho, jakož i řešit jeho střety s právem vnitrostátním
  • chápat podstatu a fungování velmi specifických právních systémů, které přesahují národní rozměr práva.
  • odborně vést studenty
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise
 • Uplatnění absolventa

  Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, jakož i těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z uvedených disciplín pro práci na praktickém pracovišti. Vhodný je pro výkon povolání s vysokou odbornou náročností (státní správa v zaměření na zahraniční věci a na EU, diplomacie, působení v unijních institucích).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Studium je kreditováno systémem ECTS a k jeho úspěšnému ukončení je třeba získat min. 240 kreditů (minimální kreditový zisk vyžadovaný k postupu do dalšího ročníku je 20). Student musí dále absolvovat státní doktorskou zkoušku, která obvykle probíhá ve třetím či čtvrtém roce studia, je ústní, má komisionální charakter a její obsahová náplň sestává z témat oborových kursů. Studium je pak ukončeno obhajobou disertační práce, která je původním vědeckým dílem zpracovaným na téma specifikované studijním plánem. Minimální požadovaný rozsah disertační práce je 150 stran, přičemž se předpokládá, že v době obhajoby již bude práce či její podstatná část publikována některým z obvyklých způsobů (tj. ve formě recenzovaných článků, monografie apod.)

Základní údaje

Zkratka
MEEP_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Právnická fakulta
Program zajišťuje