Upozornění:

Studijní program je neaktivní.

Cíle studijního programu

V rámci studijního oboru je věnována pozornost oblasti správního práva se zaměřením na správní právo hmotné (zejména obecnou část) a správní právo procesní, správní vědu a soudní kontrolu veřejné správy. V tomto oboru je rovněž zahrnuto právo životního prostředí, a to se zaměřením na obecné otázky prostředků právní úpravy ochrany životního prostředí a na právní režimy ochrany jednotlivých prvků životního prostředí. Studenti v tomto oboru získají společný, avšak dostatečně obsahově strukturovaný veřejnoprávní základ, který umožní další specializaci buď na správní právo, resp. jeho jednotlivé oblasti (součásti), nebo právo životního prostředí, resp. jeho dílčí témata. Cílem studia je poskytnout hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho dobře znalostně podložené a tvůrčí aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru, získat motivaci k trvalému prohlubování znalostí a rozvíjení tvůrčích schopností, jakož i schopnosti týmové práce. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a získat motivaci pro další odborný rozvoj. Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v uvedených právních disciplínách.

Studium

 • Cíle

  V rámci studijního oboru je věnována pozornost oblasti správního práva se zaměřením na správní právo hmotné (zejména obecnou část) a správní právo procesní, správní vědu a soudní kontrolu veřejné správy. V tomto oboru je rovněž zahrnuto právo životního prostředí, a to se zaměřením na obecné otázky prostředků právní úpravy ochrany životního prostředí a na právní režimy ochrany jednotlivých prvků životního prostředí. Studenti v tomto oboru získají společný, avšak dostatečně obsahově strukturovaný veřejnoprávní základ, který umožní další specializaci buď na správní právo, resp. jeho jednotlivé oblasti (součásti), nebo právo životního prostředí, resp. jeho dílčí témata. Cílem studia je poskytnout hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho dobře znalostně podložené a tvůrčí aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru, získat motivaci k trvalému prohlubování znalostí a rozvíjení tvůrčích schopností, jakož i schopnosti týmové práce. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a získat motivaci pro další odborný rozvoj. Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v uvedených právních disciplínách.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • spolehlivě se orientovat v systému správního práva a práva životního prostředí, jakož i v organizačních a funkčních aspektech veřejné správy;
  • vysoce odborné a vědeckovýzkumné práce v oboru, jakož i vysoce specializované práce v prostředí aplikační praxe, kde bude schopen využívat své teoretické znalosti a dovednosti;
  • působit jako odborník na oblast veřejné správy, správního práva a práva životního prostředí v oblasti legislativy a správního soudnictví;
  • zabývat se vysoce koncepčním uvažováním nad oborem, jeho dalšími perspektivami a vývojem;
  • uplatňovat problematiku správního práva, práva životního prostředí a veřejné správy v patřičných evropských a mezinárodních souvislostech;
  • předávat poznatky z oboru správního práva a práva životního prostředí v rámci vlastní pedagogické činnosti;
  • spolupodílet se na dalším vývoji a směřování oboru správní právo a právo životního prostředí.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního oboru bude připraven k odborné vědecké práci v oblasti výzkumu, legislativy, na úseku koncepční, programové a analytické činnosti v oblasti veřejné správy tuzemské i evropské, a také v soudnictví, jakož i dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu. Bude schopen působit jako pedagogický nebo vědeckovýzkumný pracovník na domácích, ale i zahraničních vědeckovýzkumných a univerzitních pracovištích zabývajících se problematikou veřejné správy, správního práva a práva životního prostředí; vyvíjet vysoce odbornou činnost v různých pracovních pozicích a oblastech veřejné správy, a to jak v domácím, tak i unijním prostředí a působit jako odborník na oblast veřejné správy, správního práva a práva životního prostředí v oblasti legislativy a správního soudnictví.

Základní údaje

Zkratka
SP_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Právnická fakulta
Program zajišťuje