Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Název
Analytický geochemik
Zkratka
M007
Kód
SCM007
Typ
doktorský
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
4
Titul
Ph.D.
Vyučovací jazyk
čeština

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje