Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Název
Analytical Geochemist
Zkratka
M008
Kód
SCM008
Typ
doktorský
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
4
Titul
Ph.D.
Vyučovací jazyk
angličtina

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje