Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oblasti radiologie, nukleární medicíny, lékařské fyziky a některých oblastí biomedicínského inženýrství a ve vědních oborech rozvíjených v rámci Biofyzikálního ústavu LF MU, KRNM LF MU, KZM LF MU a KDR LF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oblasti radiologie, nukleární medicíny, lékařské fyziky a některých oblastí biomedicínského inženýrství a ve vědních oborech rozvíjených v rámci Biofyzikálního ústavu LF MU, KRNM LF MU, KZM LF MU a KDR LF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • se orientovat v zadaném tématu, sběru příslušných dat a jejich přípravě ke statistickému zpracování a interpretaci
  • vyhodnotit současné trendy odbornosti radiologie, nukleární medicína a biofyzika/lékařská fyzika, ve které připravuje svoji disertační práci, jakož i v celém oboru Zobrazovací metody/Lékařská fyzika
  • předávat získané zkušenosti z oboru/odbornosti formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací
  • utřídit a sepsat získané údaje, interpretovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru
  • vést samostatně vědecko-výzkumné práce
  • propojovat teoretické znalosti lékařské fyziky v praktických aplikacích zobrazovacích metod
  • využívat teoretické základy získané v rámci předmětu při radiační ochraně pacientů i personálu
  • zavádět nové postupy do klinické praxe především s ohledem na využití moderních diagnostických metod
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních, a jako odborní lektoři.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-ZOBR
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

16
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje