Cíle studijního programu

Farmakognozie je věda o léčivech přírodního původu. Cílem studia v doktorském studijním programu Farmakognozie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání připravit kvalifikované odborníky, kteří budou profesně působit v rámci vědecké činnosti v oblasti léčiv přírodního původu a její aplikaci na další vědní oblasti. Studium má za cíl naučit studenty poznávat zdroje přírodních léčiv (rostliny, mikroorganismy, živočichy) a produkty jejich metabolismu, používané a použitelné na léčbu, profylaxi a diagnostiku v humánní a veterinární medicíně. Vysvětlovat biosyntézu biologicky aktivních látek, možnosti a způsoby jejich izolace, identifikace, technologické úpravy a jejich klasifikaci podle účinku. Vedle základů určení struktury Farmakognozie poukazuje na možnosti parciálně syntetické obměny, jejichž výsledkem je požadovaná modifikace nebo změna účinku. Zabývá se rovněž rekombinantními technikami, umožňujícími získat z geneticky modifikovaných rostlin léčiva.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Farmakognozie je věda o léčivech přírodního původu. Cílem studia v doktorském studijním programu Farmakognozie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání připravit kvalifikované odborníky, kteří budou profesně působit v rámci vědecké činnosti v oblasti léčiv přírodního původu a její aplikaci na další vědní oblasti. Studium má za cíl naučit studenty poznávat zdroje přírodních léčiv (rostliny, mikroorganismy, živočichy) a produkty jejich metabolismu, používané a použitelné na léčbu, profylaxi a diagnostiku v humánní a veterinární medicíně. Vysvětlovat biosyntézu biologicky aktivních látek, možnosti a způsoby jejich izolace, identifikace, technologické úpravy a jejich klasifikaci podle účinku. Vedle základů určení struktury Farmakognozie poukazuje na možnosti parciálně syntetické obměny, jejichž výsledkem je požadovaná modifikace nebo změna účinku. Zabývá se rovněž rekombinantními technikami, umožňujícími získat z geneticky modifikovaných rostlin léčiva.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ve výzkumné praxi samostatně aplikovat znalosti výzkumných metod využívaných v oblasti farmakognozie
  • ve výzkumné praxi systematicky aplikovat znalost farmakognostických teorií a konceptů konstituujících rámec vědění vymezený tématem absolventovy disertační práce
  • napsat a v uznávaných akademických recenzovaných periodicích publikovat původní vědecké studie
  • samostatně vzhledem k odborné i široké veřejnosti komunikovat odborná témata a závěry vlastního výzkumu ve světovém jazyce, např. prezentovat je na konferencích
  • individuální i týmové výzkumné a analytické práce v domácím i mezinárodním prostředí
  • samostatně vést výuku předmětů na úrovni magisterského programu Farmacie nebo v programu příbuzném
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu disponují znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi podle svého zaměření na úrovni vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti v nejsložitějších problematikách a komplexních problémech. Podle svého zaměření mají hluboké a systematické znalosti v příslušných oborech OV Farmacie. Ovládají postupy k rozvíjení a novému objevování vědeckých poznatků v oblasti farmakognozie. Znají problematiku vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti se zaměřením na farmakognozii. Orientují se v systému věd a výzkumných problémech na pomezí oborů. Jsou schopní používat pokročilé výzkumné postupy způsobem umožňujícím rozšiřování poznání původním výzkumem a tvůrčí činností. Rozvíjejí a vyhodnocují dále teorie, koncepty a metody a postupy v oblasti farmakognozie včetně jejich zařazení do širších souvislostí a oblastí

Základní údaje

Zkratka
D-Fg
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Farmaceutická fakulta
Program zajišťuje