Cíle studijního programu

Cílem studia v doktorském studijním programu Farmakologie a toxikologie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání připravit kvalifikované odborníky, kteří budou profesně působit v rámci vědecké činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a testování biologicky účinných látek a její aplikaci na další vědní oblasti. Studium má za cíl rozvíjet schopnosti tvůrčí činnosti studenta, schopnosti publikovat výsledky ve vědeckých časopisech a schopnosti obhájit své výsledky před odborníky v oboru farmakologie a toxikologie.

Cílem studia je připravit absolventa k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu zaměřeného na oblast farmakologie a toxikologie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v doktorském studijním programu Farmakologie a toxikologie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání připravit kvalifikované odborníky, kteří budou profesně působit v rámci vědecké činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a testování biologicky účinných látek a její aplikaci na další vědní oblasti. Studium má za cíl rozvíjet schopnosti tvůrčí činnosti studenta, schopnosti publikovat výsledky ve vědeckých časopisech a schopnosti obhájit své výsledky před odborníky v oboru farmakologie a toxikologie.

  Cílem studia je připravit absolventa k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu zaměřeného na oblast farmakologie a toxikologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ve výzkumné praxi samostatně aplikovat znalosti výzkumných metod využívaných v oblasti farmakologie a toxikologie
  • ve výzkumné praxi systematicky aplikovat znalost farmakologických a toxikologických teorií a konceptů konstituujících rámec vědění vymezený tématem absolventovy disertační práce
  • napsat a v uznávaných akademických recenzovaných periodicích publikovat původní vědecké studie
  • samostatně vzhledem k odborné i široké veřejnosti komunikovat odborná témata a závěry vlastního výzkumu ve světovém jazyce, např. prezentovat je na konferencích
  • individuální i týmové výzkumné a analytické práce v domácím i mezinárodním prostředí
  • samostatně vést výuku předmětů na úrovni magisterského programu Farmacie nebo v programu příbuzném
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu se nejčastěji uplatňují jako vědečtí pracovníci ve výzkumných a vývojových laboratořích farmaceutického průmyslu, zdravotnických zařízení, výzkumných organizací, akademie věd, v řídících orgánech zdravotnictví, managementu lokálních i nadnárodních farmaceutických společností, či jako vysokoškolští učitelé s možností další vědecko-pedagogické kvalifikace.

Základní údaje

Zkratka
D-PhT
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

8
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Farmaceutická fakulta
Program zajišťuje