Plány CŽV

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Zkratka
C-RJPU
Typ
celoživotní vzdělávání

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu CŽV