Praxe poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 z pohledu lékařů a vybraných NLZP
Info
Průzkum vyhlásila MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D., učo 395226.
Vyplňuje se od 6. 6. 2021 07:00 do 14. 10. 2022 07:00.
Průzkum je anonymní.

Průzkum není nyní otevřen pro vyplňování.