Diskusní témata na podzimní seminář ARE
Info
Průzkum vyhlásil doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D., učo 118226.
Vyplňuje se od 24. 6. 2022 11:00 do 31. 8. 2022 11:00.
Průzkum je anonymní.

Průzkum není nyní otevřen pro vyplňování.