PRZYBYLSKI, Michal. Slovinští autoři v českém prostředí : překlady ze slovinské literatury po roce 1989 : stav proměny a neuralgické body. In Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2011, s. 229-239. Publikace Slovanské knihovny ; 68. ISBN 978-80-7050-604-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovinští autoři v českém prostředí : překlady ze slovinské literatury po roce 1989 : stav proměny a neuralgické body
Název anglicky Slovenian authors in Czech environment : translations after 1989 : status, metamorphosis and aches
Autoři PRZYBYLSKI, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju, od s. 229-239, 11 s. Publikace Slovanské knihovny ; 68, 2011.
Nakladatel Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00061509
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7050-604-2
Klíčová slova česky slavistika; slovinská literatura; překlad; české překlady; česko-slovinské literární vztahy; překladatelé ze slovinštiny
Klíčová slova anglicky Slavic studies; Slovenian literature; translation; translations into Czech; Czech-Slovenian literary relations; translators from Slovene
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski, učo 53241. Změněno: 7. 11. 2016 00:26.
Anotace
Autor příspěvku pojednává o místu překladové literatury v rámci literárního polysystému a o přínosu uměleckých překladů pro jednotlivé národní literatury. Dále jsou vymezeny základní oblasti, ze kterých přicházely v období 1989-2010 podněty pro překlady slovinských literárních textů, podán je i kvantitativní přehled překladů v daném období s přihlédnutím k produktivitě jednotlivých překladatelů a stavu v jiných zemích středoevropského prostoru.
Anotace anglicky
The author of the study deals with the standing of translated literature within a literary setting and with the contribution of inspired translations to each national literature. Stimulants for the translation of Slovenian literature in the period 1990-2010 come frome several directions: first of all it was a personal initiative of Czech translators who were able to use effectively grant programs, other ideas come from academic environment. Due respect should be paid to activities of the Centre for Slovenian Literature, to editors of literary journals who put out monothematic issues dedicated to Slovenian literature.
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2024 23:22