KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
Název česky Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
Název anglicky Domestic violence in a Family with child as a law issue
Autoři KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ.
Vydání Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky domácí násilí, dítě
Klíčová slova anglicky domestic violence, child
Štítky domácí násilí, nejlepší zájem dítěte
Změnil Změnila: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Změněno: 22. 11. 2013 01:23.
Anotace
Domácí násilí probíhající v rodině s dítětem má nepříznivý vliv na výchovu a vývoj dítěte. Je proto nezbytné postupovat v takových případech v souladu s nejlepším zájmem dítěte a využívat všechny zákonné možnosti k jeho ochraně. Současná právní úprava umožňuje kroky k vydání předběžného opatření, kterým je násilná osoba vykázána ze společného obydlí. Úprava nového občanského zákoníku doplňuje současný stav o zatím chybějící úpravu řízení ve věci samé. Příspěvek si klade za cíl obeznámit odbornou veřejnost s těmito změnami v návaznosti na stávající úpravu. Zmíněna bude také novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která obsahuje novou možnost nařízení terapie násilné osobě.
Návaznosti
MUNI/A/0926/2011, interní kód MUNázev: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Akronym: DN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 11. 2021 15:48