KÁŇA, Tomáš. Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-5989-4. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen
Autoři KÁŇA, Tomáš.
Vydání 2., přeprac. vyd. Brno, Elportál, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Učebnice
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW html url epub
ISBN 978-80-210-5989-4
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky jazykověda; slovotvorba němčiny; kontrastivní slovotvorba; slovotvorba a korpus
Klíčová slova anglicky linguistics; German word-formation; contrastive word-formation; word-formation and corpus
Štítky elportál
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 20. 7. 2015 11:12.
Anotace
Publikace Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen popisuje hlavní rysy německé slovotvorby. Opírá se o nejnovější poznatky a jazykový materiál čerpá především z elektronických korpusů. Teoretické statě jsou doplněny o drobné výzkumné úkoly a o cvičení. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětů PdF:NJ_Slo Základy lexikologie a německá slovotvorba.
Anotace anglicky
The work describes the main features of the German word-formation. The theoretical background is based on the latest knowledge on this field and the object language was gained primarily from electronic corpora. Every theoretical chapter is rounded up by small research tasks and exercises.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2024 16:39