DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012, s. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou
Název anglicky Early Intervention in Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka HRICOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením, od s. 115-137, 23 s. 2012.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061830
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5880-4
Klíčová slova česky raná intervence; raná péče; sluchové postižení; hluchoslepota; screening sluchu; včasná diagnostika; sociální služba; lékařská péče; rodiče; střediska rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením; sluchadla; kochleární implantace; Centrum kochleárních implantací u dětí
Klíčová slova anglicky early intervention; early care; hearing impairment; deafblindness; screening of hearing; early diagnostic; social service; medical care; parents; centres of early care for families with children with hearing impairment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 26. 2. 2013 20:52.
Anotace
Kapitola popisuje proces odhalování sluchového postižení u dítěte v raném věku, možnosti screeningu sluchu a aktuální nabídku služeb rané péče u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou v České republice. V kapitole jsou blíže charakterizovány náplň práce střediska rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením a střediska rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením. Cílem textu je poukázat na význam komplexní péče o jedince se sluchovým postižením a jejich rodiny již v raném věku dítěte.
Anotace anglicky
The chapter describes the process of early identification of hearing loss, possible ways of screening and the current offer of early intervention services for children with hearing loss and deafblindness in the Czech Republic. The chapter offers thorough information on the work of early intervention centres for families with children with hearing impairment and early intervention centres for families with children with visual impairment. The aim of the chapter is to highlight the importance of comprehensive care for persons with hearing impairment and their families as early as possible.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 17. 6. 2024 01:02