VĚŽNÍK, Antonín a Hana SVOBODOVÁ. Vývoj zemědělství Kraje Vysočina pod vlivem Společné zemědělské politiky EU. Geografia Cassoviensis, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2012, roč. VI., 1/2012, s. 81-92. ISSN 1337-6748.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj zemědělství Kraje Vysočina pod vlivem Společné zemědělské politiky EU
Název anglicky Development of agriculture in the Vysočina region under conditions of the Common agricultural policy of the EU
Autoři VĚŽNÍK, Antonín (203 Česká republika, garant, domácí) a Hana SVOBODOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Geografia Cassoviensis, Košice, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2012, 1337-6748.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00061953
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Společná zemědělská politika EU; zemědělství; Kraj Vysočina; rostlinná a živočišná výroba
Klíčová slova anglicky Common Agricultural Policy of the EU;agriculture; Vysočina region; crop and livestock production
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Změněno: 13. 12. 2014 18:56.
Anotace
České zemědělství prošlo po roce 1989 dvěma důležitými změnami. První z nich byla spojená s transformací ekonomiky, druhou změnou byl vstup do EU a přijetí Společné zemědělské politiky (SZP). Dopadů SZP na zemědělství v ČR i v modelovém území Kraje Vysočina je celá řada, a to jak pozitivních, tak negativních. Cílem příspěvku je představit vývoj stavu zemědělství pod SZP na příkladu modelového území, který je doložen jak dostupnými statistickými údaji, tak zejména vlastním dotazníkovým šetřením realizovaným se zemědělci v období 2008-2010.
Anotace anglicky
Czech agriculture went after 1989 through two important changes. First one was connected with transition of economy which significantly influenced also agricultural sector. Second change was entrance into the EU and adoption of the Common Agricultural Policy. Impacts of the Common Agricultural Policy on Czech agriculture and also on agriculture in the Vysočina region which is a model region for this paper are numerous, both positive and negative. Aim of the paper is to show development of situation of agriculture under the Common Agricultural Policy of the EU on example of model region based on available statistical data and questionnaire survey made with farmers in the region in period 2008–2010.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Veznik_Svobodova_Kosice.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Svobodová, H. 18. 11. 2012

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Andrea Mikešková, učo 137293
  • osoba doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • osoba RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 27. 9. 2020 16:01