EN

Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu

HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL a Pavel GRASGRUBER. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu. In KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2012. s. 135-141, 7 s. ISBN 978-80-210-6016-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu
Název česky Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu
Název anglicky The immediate effect of the application static and dynamic stretching on runnning economy
Autoři HLAVOŇOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Jan CACEK (203 Česká republika, domácí), Tomáš KALINA (203 Česká republika, domácí), Martin DOLEŽAL (203 Česká republika, domácí) a Pavel GRASGRUBER (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Atletika 2012, od s. 135-141, 7 s. 2012.
Nakladatel FSpS MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00062016
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-6016-6
Klíčová slova česky statický strečink; dynamický strečink; akutní vliv; běžecká ekonomika
Klíčová slova anglicky static stretching; dynamic stretching; acute effect; running economy
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Kalina, učo 176361. Změněno: 27. 2. 2013 11:49.
Anotace
Cílem výzkumného šetření bylo porovnat akutní efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ukazatele běžecké ekonomiky při konstantních rychlostech běhu (8, 10, 12 km/h) na běžeckém trenažéru. Předpokládali jsme, že akutně po aplikaci dynamického strečinku bude úroveň běžecké ekonomiky (testována jako VO2 při konstantních rychlostech běhu) lepší než po aplikaci strečinku statického. Z výsledků vlivu určitého druhu strečinku na ekonomiku běhu při různých rychlostech plyne, že není statisticky významný rozdíl (p < 0,05; p=0,62 při v = 8km/h; p=0,25 při v=10km/h; p=0,14 při v=12 km/h) v průměrných hodnotách ekonomiky běhu po aplikaci statického a dynamického strečinku u sledovaného souboru osob (muži, n = 8, průměrný věk=23,4 let). Na druhou stranu je zřejmé, že po aplikaci statického strečinku jsou průměrné hodnoty testovaného souboru nižší než po aplikaci strečinku dynamického (o 0,61 při rychlosti 8 km/h; 1,44 při 10 km/h resp. 1,83 ml/kg/min při rychlosti 12 km/h). O logickém vysvětlení výsledků výzkumu můžeme pouze spekulovat. Jednou z možností, která se nabízí, je poměrně časná ranní doba, v níž byl výzkum realizován. Ztuhlé svalstvo mohl optimálněji připravit na test (uvolnit) statický strečink než dynamický. Vliv na výsledky mohla mít též statistická chyba přístroje (na VO2 0,1%). Zjištěná fakta je možné považovat za důležitá z hlediska realizace úvodní fáze tréninkové jednotky a bezprostřední přípravy běžců na závod. Jsme si však vědomi, že je nezbytné daný problém studovat komplexněji a s větším souborem.
Anotace anglicky
The objection of this research was to compare the acute effect of the application of static and dynamic stretching on running economy at constant speeds (8, 10, 12 km/h) on the treadmill. We hypothesized that acutely after the application of dynamic stretching, the level of running economy (tested as VO2 at constant speeds) will be better than after static stretching. The results indicate that there is no statistically significant difference (p <0.05, p = 0.62 at v = 8 km/h, p = 0.25 at v = 10 km/h; p = 0.14 at v = 12 km/h) in the average running economy after the application of static and dynamic stretching in the investigated group of people (men, n = 8, mean age = 23.4 years). On the other hand, it is evident that after the application of static stretching, the average values are lower than after the application of dynamic stretching (by 0.61 at a speed of 8 km/h, by 1.44 at 10 km/h, and by 1.83 ml/kg/min at a speed of 12 km/h, respectively). We can only speculate about logical explanations of these results. One possibility may be the early morning time, during which the research was conducted. Stiff muscles may be more optimally prepared for the test by static than by dynamic stretching. The results may have also been influenced by the statistical error of the device (VO2 at 0.1%). These findings can be considered as important with regard to the implementation of the initial phase of training units and immediate preparation of runners for a race. However, we are aware that this problem must be studied in bigger complexity and with a larger sample of tested subjects.
Návaznosti
MUNI/A/0976/2011, interní kód MUNázev: Faktory ovlivňující ekonomiku běžeckého pohybu (efekt silového tréninku a strečinku aplikovaného akutně před výkonem na ekonomiku běžeckého pohybu) (Akronym: Foebpoh)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 10:19

Další aplikace