ZLATUŠKA, Jiří. Zásady hodnoticí procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice. In Hana Klímová, Dana Kuželová, Jiří Šíma, Jiří Wiedermann, Stanislav Žák. Hovory s informatiky 2012. Praha: ÚI AV ČR, 2012. s. 85-94, 10 s. ISBN 978-80-87136-14-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zásady hodnoticí procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice
Název anglicky Principles of peer-review institutional evaluation procedure for Informatics
Autoři ZLATUŠKA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Hovory s informatiky 2012, od s. 85-94, 10 s. 2012.
Nakladatel ÚI AV ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00062230
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-87136-14-0
Klíčová slova česky hodnocení institucí; informatika; peer review; dobrá praxe
Klíčová slova anglicky institutional evaluation; Informatics; peer review; good practice
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 15. 4. 2013 00:27.
Anotace
Předkládán je návrh organizace a náplně hodnocení výzkumných pracovišť na úrovni fakult či ústavů na univerzitách nebo veřejných výzkumných institucí typu ústavů Akademie věd ČR. Návrh zohledňuje problémy a zkušenosti přístupů doposud užívaných v České republice, výsledky auditu hodnocení výzkumu a vývoje v ČR a zahraniční dobrou praxi, jejíž principy je žádoucí do tuzemského prostředí převést. Zásady jsou předkládány se zřetelem k informatice jako svébytné disciplíně s prvky multidisciplinarity, závislosti na starších disciplínách i krátkému spojení mezi základním a aplikovaným výzkumem a vývojem specificky této oblasti platícím.
Anotace anglicky
Proposal for organization and content evaluation of research centers at the level of faculties and institutes at universities or public research institutions like the Academy of Sciences. This proposal takes into account the problems and experiences of approaches used so far in the Czech Republic, the results of the audit evaluation of research and development in the Czech Republic and foreign good practice principles desirable to convert into the domestic environment. Principles are presented with regard to informatics as a distinct discipline with elements of multidisciplinarity, depending on the older disciplines and short connection between basic and applied research and development of this area as applicable specifically to Informatics.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2019 23:23