PLCHOVÁ, Romana, Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Ivo ČERMÁK, Michal ČEVELÍČEK and Roman HYTYCH. Reflexivní kapacita: topologie prožívání frekventantů (Reflexive capacity: topology of trainees‘ experience). In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reflexivní kapacita: topologie prožívání frekventantů
Authors PLCHOVÁ, Romana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ (203 Czech Republic), Ivo ČERMÁK (203 Czech Republic), Michal ČEVELÍČEK (203 Czech Republic) and Roman HYTYCH (203 Czech Republic).
Edition Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Portugal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057934
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English psychotherapy training trainee reflexive capacity consensus shared collaborative analysis
Changed by Changed by: Mgr. Romana Plchová, Ph.D., učo 182793. Changed: 13. 12. 2012 20:24.
Abstract
Cílem studie je definovat reflexivní kapacitu v kontextu Výcviku integrace v psychoterapii. Tento koncept je pojímán jako nástroj k porozumění zkušenosti frekventantů v průběhu Výcviku integrace v psychoterapii. S využitím zakotvené teorio byly analyzovány závěrečné práce 25 frekventantů a deníky 7 frekventantů po jednom roce výcviku. Představena je hlavní kategorie a některé její dimenze (např. přepínání pozornosti/pohyb mezi vnímáním sebe a druhých). Představena je také sdílená metoda analýzy.
Links
GAP407/11/0141, research and development projectName: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 17. 10. 2021 16:01