HAVLÍK, Vlastimil, Aneta PINKOVÁ, Ilze BALCERE, Blagovesta CHOLOVA, Vratislav HAVLÍK, Markéta SMRČKOVÁ, Peter SPÁČ, Kinga WOJTAS a Alenka KRAŠOVEC. Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 280 s. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Populist Political Parties in East-Central Europe
Autoři HAVLÍK, Vlastimil (203 Česká republika, garant, domácí), Aneta PINKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ilze BALCERE (428 Lotyšsko, domácí), Blagovesta CHOLOVA (100 Bulharsko, domácí), Vratislav HAVLÍK (203 Česká republika, domácí), Markéta SMRČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Peter SPÁČ (703 Slovensko, domácí), Kinga WOJTAS (616 Polsko, domácí) a Alenka KRAŠOVEC (705 Slovinsko).
Vydání 1. vyd. Brno, 280 s. Monografie 49, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00057962
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-6105-7
Klíčová slova anglicky political parties; populism; East-Central Europe; elections; anti-establisment appeal
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345. Změněno: 13. 1. 2015 13:44.
Anotace
This edited volume focuses on populist political parties in the region of East-Central Europe, more precisely the post-communist member countries of the European Union. Authors of the individual chapters use a common typology of populist parties (exclusively and non-exclusively populist parties) which is introduced in the first, theoretical chapter of the volume. Each chapter – case study deals with various aspects of populist parties, such as their history, organizational structure, ideological profile, electoral base and position in the political system. The publication builds on existing scholarly literature dealing with populism not only in the region, but in other European and non-European countries as well. It is, however, a first publication systematically analyzing the issue in the given region.
Anotace česky
Editovaná monografie mapuje populistické politické strany v regionu střední a východní Evropy, resp. v postkomunistických členských zemích Evropské unie. Autoři jednotlivých kapitol vycházejí z typologie populistických stran (exclusively a non-exclusively populist parties) představené v úvodní kapitole knihy. V jednotlivých kapitolách – případových studiích jsou analyzovány vybrané aspekty populistických stran. Přiblížena je jejich historie a vývoj, organizační struktura, ideologická profilace, charakter voličské základy a pozice ve stranickém systému. Publikace navazuje na řadu odborných textů věnovaných populismu nejen ve sledované oblasti, ale i v dalších evropských i neevropských zemích. Jedná se ale o první publikaci systematicky zpracovávající tuto problematiku v daném regionu.
Návaznosti
GAP408/11/0709, projekt VaVNázev: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 2. 2020 11:06