JANÍKOVÁ, Věra. Fortbildung als Chance zur Qualitätsicherung des fremdsprachlichen Unterrichts. In N.V. Bogatenkova. Konzeptionen und Strategien lebenslangen Lernens im internationalen Kontext/ Current Trends in the Concepts and Strategies of Lifelong Learning. 1. vyd. Sankt Petersburg: SPB APPO, 2012. s. 96-100, 5 s. ISBN 978-5-7434-0614-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fortbildung als Chance zur Qualitätsicherung des fremdsprachlichen Unterrichts
Název česky Další vzdělávání jako příležitost pro zajišťování kvality cizojazyčné výuky
Název anglicky Continuing Education as an Opportunity of Quality Assurance in Foreign Language Teaching
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Sankt Petersburg, Konzeptionen und Strategien lebenslangen Lernens im internationalen Kontext/ Current Trends in the Concepts and Strategies of Lifelong Learning, od s. 96-100, 5 s. 2012.
Nakladatel SPB APPO
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Ruská federace
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062447
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-5-7434-0614-2
Klíčová slova česky celoživotní učení; další vzdělávání; učitel cizích jazyků; explorativní analýza
Klíčová slova anglicky lifelong learning; continuing education; foreign language teacher; explorative analysis
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 15. 2. 2013 11:31.
Anotace
Lebenslanges Lernen, als ein facettenreiches Konzept, schließt auch die Fortbildung in diversen Fachgebieten und Berufen mit ein, darunter auch im Lehrerberuf. Im Beitrag werden die Ergebnisse einer explorativen Analyse vorgestellt, die den aktuellen und gleichzeitig wenig zufriedenstellenden Ist-Stand der Fortbildung von Fremdsprachenlehrenden in der Tschechischen Republik darstellt, die als ein Instrument zur Qualitätssicherung des fremdsprachlichen Unterrichts betrachtet wird.
Anotace česky
Celoživotní učení jako multidimenzionální koncept zahrnuje i oblast dalšího vzdělávání v různých oborech lidské činnosti, k nimž patří i učitelské povolání. V příspěvku jsou představeny výsledky explorativní analýzy, které poukazují na neuspokojivý aktuální stav v oblasti dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků v České republice, které je vnímáno jako jeden z důležitých nástrojů pro udržování kvality výuky cizích jazyků.
Anotace anglicky
Lifelong learning as a multi-faceted approach includes training in the various disciplines and professions with one, including in the teaching profession. In the article the results of an exploratory analysis are presented, which represents the current and simultaneously unsatisfying present state of training of foreign language teachers in the Czech Republic, which is seen as a means of ensuring quality foreign language education.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2020 03:49