KALINA, Jiří. Evoluční model pesimizace prostředí v Maple. In Jiří Hřebíček, Jan Ministr, Tomáš Pitner. 9. letní škola aplikované informatiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 30-37, 8 s. ISBN 978-80-210-6058-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evoluční model pesimizace prostředí v Maple
Název česky Evoluční model pesimizace prostředí v Maple
Název anglicky Evolutionary model of environment pesimization in Maple
Autoři KALINA, Jiří.
Vydání 1. vyd. Brno, 9. letní škola aplikované informatiky, od s. 30-37, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Institut biostatistiky a analýz
ISBN 978-80-210-6058-6
Klíčová slova česky populační model pesimizace
Klíčová slova anglicky population model pesimization
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D., učo 150824. Změněno: 19. 4. 2013 14:02.
Anotace
Příspěvek se zabývá popisem a diskuzí populačního modelu se zahrnutím náhodné evoluční složky, založeného na jednoduchém modelu chemostatu. Model je rozšířen na neomezený počet populací a je z něj vyňata omezující podmínka rovnosti mortality a podílu nevyužitého substrátu podléhajícího zkáze, což umožňuje jeho aplikaci i na složitější společenstva. Jádrem příspěvku je implementace modelu v prostředí Maple, ve kterém je pomocí numerického řešiče diferenciálních rovnic dsolve spočten vývoj velikosti populací a na výsledných grafech je demonstrována oprávněnost předem vyslovených předpokladů.
Anotace anglicky
The paper deals with the description and discussion of the population model including a random evolutionary component, based on a simple model of chemostat. The model is extended to an unlimited number of populations and a condition of equality of mortality and the proportion of unused perishable substrate, which allows its application to more complex systems. The core contribution is an implementation of the model in a Maple environment with an use of a numerical differential equation solver "dsolve". The evolution of population sizes is counted and plots of results demonstrate the legitimacy of former assumptions.
Návaznosti
7E10058, projekt VaVNázev: Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework (Akronym: TATOO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
VytisknoutZobrazeno: 15. 11. 2019 21:57